Globala inställningar

Under Valbar Nyheters globala inställningar sätter man upp de konfigurationer som kan användas ute på sidorna. Varje konfiguration består av att man pekar ut strukturer som ska ingå i, vilka valbara kategorier som ska finnas och vad som blir tvingande/standardval för användarna på webbplatsen.

Allmänt

Här anger man det namn man vill att konfigurationen ska ha, syns endast för redaktörer.

Utseende

Här konfigurerar du hur artiklarna ska presenteras. Genom att klicka på "Kugghjulet" vid valt mall så kan man mer i detalj konfigurera mallen. Här ställer man exempelvis in vilket metadatafält som ska användas för artikelns rubrik med mera.

Läs mer om mallkomponenten.

Urval

Här går det att begränsa vilka strukturer som artiklar ska sökas inom och även om man vill anpassa sorteringen på något annat än publiceringsdatum.

Valbara kategorier

Här pekar du vilka kategorier som ska vara valbara av användarna. Du kan antingen lägga till ett metadata eller en sid-struktur. Väljer du att peka ut ett metadata (enval eller flerval) så blir samtliga alternativ inom det metadatafältet uppsatta som valbara kategorier. Tänk på att metadatafältet måste vara indexerat i sökmotorn.

Kategorinställningar

Här sätter du upp inställningar (tvingande/standardval) för de olika valbara kategorierna. Du styr detta genom att trycka på "Lägg till..." och sedan i "typfunktionen" (dropdown-valet) och där välja vilken kategori du ska göra inställningar för. Du kan bara ha en rad per kategori.

Inställning per kategori

Ovan visas ett exempel för inställningar för en kategori. Man kan ändra namnet på kategorin om man önskar och man sätter även upp Kopplingar vilket används för att avgöra vilka användare som ska ha denna kategori som tvingande/förvald.

Kopplingarna kan bestå av:

  • Utpekad användare: Pekar ut en specifik användare.
  • Medlem i "Social Collaboration"-grupp: Är användaren medlem i vald social collaboration grupp
  • Medlem i "Virtuell grupp: Har användaren en viss virtuell grupp
  • Användarfält: Kan användas för att konfiguera att ex användarfältet dn ska innehåll cn=BOU.
  • Alla: Matchar samtliga användare.

Exempel på användarfält