Tidslinje

Modulen “Tidslinje” ger er möjlighet att presentera innehåll i en vertikal tidslinje, till exempel ett förlopp av händelser under ett antal år.

Tidslinjen presenteras vertikalt med möjlighet att skapa både bild- och textinnehåll, samt avdelningsrubriker och etiketter som visas längst ut till vänster av varje innehållsdel.

Konfigurationer

I modulens konfigurationsläge har ni möjlighet att administrera innehållet i tidslinjen, genom att lägga till, ta bort, flytta, eller ändra på innehåll.

Allmänt

Under “Allmänt” kan ni lägga till innehåll genom att trycka på “Lägg till”, och ni kan också ändra, flytta, eller ta bort befintligt innehåll genom respektive knapp för varje innehållsdel. När ni trycker på “Lägg till” så får ni sedan välja vilken typ av innehåll du vill skapa - text, text och bild, eller avdelningsrubrik på tidslinje.

Text

Väljer ni att skapa ett textinnehåll får ni upp en ny ruta med 5 olika fält. I det första fältet “Text” anger ni den text som ska stå på tidslinjen. I nästa fält, “Formatmall”, väljer ni den formatmall som ni vill använda er av. I fältet “Länka boxen” kan ni ställa in om ni önskar att länka innehållet, och där peka ut den sida som länken ska gå till. [BILDETIKETT PÅ TIDSLINJEN]

Fältet “Etikett på tidslinjen” kan ni fylla i om ni önskar en etikett till vänster om innehållet likt bilden nedan, till exempel ett årtal.

Text och bild

Konfigurationsläget för att lägga till ett “Text och bild”-innehåll innehåller samma fält som för att skapa text, men med skillnaden att det högst upp finns ytterligare ett fält för att peka ut en bild. Den här bilden visas sedan i själva tidslinjen, till vänster om textinnehållet. Fyller ni i fältet för etikett hamnar etiketten till vänster om bilden.

Avdelningsrubrik på tidslinje

Om ni väljer att skapa en avdelningsrubrik på tidslinjen får ni i konfigurationsläget ange rubrikens innehåll, och vilken formatmall den ska använda sig av. Rubriken hamnar sedan som en “avskiljare” eller målstolpe i tidslinjen.