Tidslinje

Modulen “Tidslinje” används för att presentera innehåll över en vertikal tidslinje. Den är därmed perfekt att använda för att presentera exempelvis ett händelseförlopp eller en steg-för-steg-guide. Modulen har dessutom goda anpassningsmöjligheter, vilket breddar användningsområdet för modulen ytterligare.

Konfiguration

Genom modulens konfigurationsgränssnitt kan ni enkelt sätta upp de olika händelserna som ska presenteras på linjen. För varje inlägg kan ni välja mellan ett gäng olika inläggstyper, så som rubriker, sektioner och vanliga händelser med text och bild.

Inläggstyper

Under sektionen "Inlägg" kan ni lägga till och sortera ett valfritt antal punkter som ska presenteras på tidslinjen. Dessa kan vara allt från rubriker och sektionsavdelare till statiska inlägg och inlägg var innehåll hämtas från en annan sida. För att lägga till ett nytt inlägg på tidslinjen så klickar ni på knappen "Lägg till" under listan över inlägg.

Rubrik

En rubrik skrivs ut som en enkel rubrik på tidslinjen, och kan exempelvis användas för att bryta av händelser mellan olika årtionden.

Statiskt inlägg

Ett statiskt inlägg är en fast händelse på tidslinjen. För varje händelse av den här typen har ni möjlighet att skriva in en etikett, rubrik och text, samt lägga till en bild som visas på linjen. Det finns även möjlighet att länka vidare till en annan sida på webbplatsen för mer information. Ni väljer själva vilka fält ni vill använda för ett inlägg. Anger ni exempelvis ingen bild, så kommer den istället att ersättas av en prick på linjen.

Sektion

En sektion fungerar lite som en blandning mellan rubrik och statiskt inlägg. Den lägger sig som en större avdelare på tidslinjen, med möjlighet att ange rubrik, text, etikett och bild. Om ni har konfigurerat upp färger i modulens globala inställningar så finns det även möjlighet att ändra linjens färg efter en sektion, för att tydligare markera vilka efterföljande inlägg som tillhör den aktuella sektionen.

Lista

Ett inlägg av typen "Lista" gör det möjligt att nästla flera punkter inom en och samma punkt på tidslinjen. Detta kan vara lämpligt för att exempelvis presentera flera händelser under ett och samma år, eller lista flera familjemedlemmar i en punkt på linjen.

När ni skapar ett inlägg av typen lista, så får ni möjlighet att sätta en rubrik för listan samt lägga till de listpunkter listan ska innehålla. Dessa listpunkter fungerar i övrigt på samma sätt som inlägg av typen "Statiskt inlägg".

Sidinnehåll

Inlägg av typen "Sidinnehåll" presenteras också som vanliga händelser på tidslinjen, med skillnaden att innehållet hämtas upp från en annan sida. Ni pekar i inläggets inställningar ut vilken sida innehållet ska hämtas från, varpå Rubrik, Ingress och Brödtext hämtas därifrån automatiskt. Ni har även möjlighet att välja om sidan ska länkas från tidslinjen eller inte.

Som standard hämtas informationen från textmodulerna på källsidan med namn "Rubrik", "Ingress" och "Innehåll". Om ni använder andra namn för era moduler så är det möjligt att ändra dessa i modulens globala inställningar.

Utseende

Under sektionen "Utseende" finns det möjlighet att göra enklare utseendeanpassningar för modulen. Här kan ni välja vilket utförande tidslinjen ska ha (vilket i dagsläget alltid är vertikalt), samt om ni vill stänga av det inbyggda tema som följer med modulen för att från grunden kunna applicera egen styling.

Genom checkrutan "Vänsterställ etiketterna" kan ni även välja om etiketterna ska placeras ovanför respektive händelse på linjen, eller vänsterställas bredvid händelserna.

Anpassade mallar

Modulen "Tidslinje" har stöd för anpassade mallar. Det innebär att varje inläggstyp kan anpassas med egen markup genom att peka ut .vm-filer från webbplatsens filarkiv. Med hjälp av de här anpassningarna kan ni själva skräddarsy hur tidslinjen ska presenteras, och informationen ska användas.