Evenemangskalender

Med modulen Evenemangskalender kan ni visa och lista olika typer av evenemang och tillfällen. Med möjligheten att kunna filtrera baserat på ämnen/kategorier och/eller datum får användaren en enkel och överskådlig lista över evenemangen.

Konfiguration

Modulen har ett konfigurationsläge där ni kan peka ut källa för evenemang, ställa in huruvida den ska ha stöd för återkommande evenemang eller inte, vilka metadatafält den ska hämta information från, aktivera/inaktivera filtrering, ställa in begränsningar, om paginering ska användas eller inte och hur många evenemang som ska visas per sida, samt utseendeinställningar i form av hur filtreringen och träfflistan presenteras, samt anpassning av vissa texter som används i modulen.

Källa för evenemang

Här pekar ni ut vilken källa modulen ska hämta evenemangen från. För att göra det möjligt att kunna filtrera på olika källor så kan ni även namnge källan.

I exemplet nedan så ligger evenemangen som undersidor till sidan “Evenemangskalender”, varpå källan då pekas ut som denna sida.

Kryssrutan “Aktivera stöd för tillfällen” aktiverar schemahanteringen och stöd för återkommande evenemang. När den här funktionen aktiveras så börjar modulen istället att söka fram evenemang från Sitevision Data Storage, och ni måste därmed ha licens för det. För mer information om Data Storage, se Sitevisions hjälpsida:
https://help.sitevision.se/siteDataStorageHelp.html Länk till annan webbplats.
För att kunna använda funktionen krävs också schemaläggningsmodulen.

“Gruppera återkommande händelser i listningen” möjliggör att gruppera återkommande händelser och evenemang så att alla tillfällen för ett evenemang visas i ett och samma. Är denna inte ikryssad visas varje tillfälle var för sig.

Metadatafält

Under “Metadatafält” pekar ni ut de metadatafält som modulen ska hämta information från för startdatum, slutdatum, beskrivning, och bild.

Filter

Under “Filter” har ni möjlighet att aktivera filtrering, och ni kan lägga till en eller flera kategorier som det ska vara möjligt att filtrera mellan genom att trycka på “Lägg till”. Där får ni sedan namnge kategorin, samt peka ut vilket metadatafält den ska hämta alternativen från.

Här är det även möjligt att aktivera funktionen för att filtrera på källa, och aktiveras den läggs det till ett fält “Arkiv” där användaren kan filtrera på de olika källor som modulen hämtar evenemang från.

Kryssrutan “Gör det möjligt att fritextsöka bland evenemang” lägger till ett fält som gör det möjligt för användaren att fritextsöka, och kryssrutan “Gör det möjligt att filtrera på datum” lägger till två fält med Från- och Till-datum.

Begränsningar

Under “Begränsningar” kan ni ställa in om ni vill ha några begränsningar i vilka evenemang som hämtas.

I exemplet nedan hämtas bara evenemang vars värde i metadatafältet “Evenemangskategori” innehåller “Utställning”. Det är också möjligt att begränsa genom att filtrera bort särskilda evenemang, genom att ändra förhållandet till “Ej lika med”.

Paginering

Under “Paginering” kan ni välja huruvida ni vill aktivera paginering eller inte. Här går det också att ställa in hur många evenemang som ska visas per sida. Om paginering inte är aktiverat så avser värdet för hur många evenemang som visas på sidan.

Utseende för filtreringen

Under “Utseende för filtreringen” har ni möjlighet att välja om en knapp för att rensa filter ska visas, samt hur listningen av kategorierna vid filtrering ska presenteras - antingen som en lista med checkboxar eller en drop down-meny.

Utseende för träfflistan

Under “Utseende för träfflistan” kan ni göra diverse konfigurationer för utseendet. Under “Mall för träfflistan” väljer ni om utseendet ska grunda sig på Envision Länk till annan webbplats. (Sitevisions temainställning), eller egen mall från Velocity genom fil eller text. Ni kan också ställa in rubriknivå för rubriker och klassnamn för träffarnas rubrik, om både start- och slutdatum ska visas eller enbart startdatum, samt måttinställningar för tumnageln.

Det finns även en kryssruta för “Visa evenemangskategori i listning”. Kryssar ni i denna ruta får ni även peka ut metadatafältet för kategorin, som sedan skrivs ut i listningen av evemenanget bredvid datumet.

Texter

Sektionen “Texter” ger er möjlighet att anpassa texten som visas för användaren när det inte finns några sökresultat, samt texten för knappen “Filtrera” och rubriken för fältet vid filtrering av källa, om dessa är aktiverade.