Valbara verktyg

Mina Verktyg är en funktion som hjälper dig att skapa en skräddarsydd meny till olika webbaserade system.

  • Administratören lägger till vilka system som ska vara valbara
  • Stöd för behörighetshantering
  • Stöd för in tvingande system, som syns för alla
  • Stöd för förvalda system som kan väljas bort av användaren.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge har du möjlighet att ställa in vilka mappar verktygen ligger i, hur många verktyg som ska presenteras, om användaren har möjlighet att redigera sin lista, samt ange utseende, texter och om ikoner ska användas.

Valbara verktyg

Här pekar du ut de mappar som verktygen/genvägarna ligger i. För att får mer information var de kan ligga och vilka metadatafält de ska innehålla, läs mer under "Uppsättning i Sitevision".

Utseende

Här kan du justera presentationen av modulen. Bland annat begränsa antalet synliga verktyg, om den här modulen stödjer redigering och ifall ikoner ska användas.

Begränsar du antalet synliga verktyg så är det bra att ha en till modul på en annan sida där man ser samtliga av sina valda verktyg. Verktygen sorteras i den ordning som användaren väljer när de redigerar sina verktyg.

Tillåter du redigering kommer det fram en redigera-knapp i samband med verktygen. När användaren klickar på knappen så öppnas redigeringsvyn. Ifall man har markerat "Visa redigering i eget fönster" så öppnas redigeringen i ett modal-fönster, annars så öppnas redigeringen på samma plats som visningen sker.

"Använd annan sida för redigeringen" gör så att användaren skickas vidare till en annan sida för att redigera sina verktyg, när användaren sen trycker på spara eller avbryt så kommer man tillbaka till ursprungssidan. Denna funktion används primärt tillsammans med "Begränsa antalet synliga verktyg".

Använd ikoner styr om det ska skrivas ut en ikon tillsammans med länken till verktyget.

Texter

Här kan du justera de texter som skrivs ut av modulen.

Avancerade inställningar

Här kan du ställa in vilket fält som ska användas för att de valda verktygen. Ifall man vill köra flera "Valbara Verktyg"-moduler fast för olika mappar och olika uppsättningar av verktyg behöver man justera denna inställning så att modulerna inte krockar med varandra.