Valbara verktyg

Mina Verktyg är en funktion som hjälper dig att skapa en skräddarsydd meny till olika webbaserade system.

  • Administratören lägger till vilka system som ska vara valbara
  • Stöd för behörighetshantering
  • Stöd för in tvingande system, som syns för alla
  • Stöd för förvalda system som kan väljas bort av användaren.