Uppsättning i Sitevision

För att Valbara Verktyg ska fungera behöver man sätta upp en eller flera mappar i Sitevision. I dessa mappar lägger man sedan sina verktyg/genvägar i form av Länksidor.

Börja med att bestämma var i strukturen din mapp för verktygen ska ligga. För modulens skull så spelar det ingen roll var de ligger. Genom att skapa flera mappar med verktyg går det även att sätta rättigheter på mapparna precis som man gör på andra ställen i Sitevision för att behörighetsstyra verktygen. Du kan även sätta rättigheter på specifika länksidor/verktyg.

Metadatafält

Modulen använder tre metadatafält som man sätter upp på de mappar där verktygslänkarna ligger: Ikon, Inlagd som standard och Tvingande.

Ikon

Ikon för verktyget om det ska användas. Här kan man antingen välja "Text" ifall man har ett SVG-bibliotek från oss eller "Länk" om man istället vill använda PNG-bilder.

 • Typ: Länk eller Text
 • Identifierare: lpToolImage
 • Beskrivning: Bild för detta verktyg

Inlagd som standard

Styr om verktyget ska förväljas för nya användare. Nya användare får detta verktyg inlagt i sin lista som standard men har möjlighet att ta bort ifall de önskar.

 • Typ: Enval
 • Alternativ
  • Ja
  • Nej (Förvalt)
 • Identifierare: lpToolDefault
 • Beskrivning: Sätt denna till "Ja" om användarna ska få detta verktyg som standard

Tvingande

Samtliga användare får detta verktyg i sina listor och har ej möjlighet att ta bort det.

 • Typ: Enval
 • Alternativ
  • Ja
  • Nej (Förvalt)
 • Identifierare: lpToolForced
 • Beskrivning: Sätt denna till "Ja" för att tvinga detta verktyg