Digital anslagstavla

Limeparks anslagstavla är uppbyggd av två Sitevision-tillägg: det ena är modulen som hanterar visningen av anslagstavlan och det andra är infrastrukturen/uppsättningen för anslag på just din webbplats.

Att sätta upp en anslagstavla är en avancerad procedur som kräver att användaren har behörigheter för att bland annat skapa och applicera metadata samt att jobba i Sitevisions undermenyalternativ Tillägg.

Följande uppsättningar är gjorda på er webbplats i och med installation

  • Ett arkiv för anslagen
  • En ny mall att använda till anslagen som heter Anslagstavla
  • En uppsättning av olika egenskaper (metadatan) som samlas under metadatakategorin Anslagstavla. Varje anslag kommer genom sin mall att ha dessa egenskaper.
  • Tillägget "notice-board-service" är installerat. Ett antal inställningar i denna rest-app är gjorda och påverkar vad som visas på respektive anslag och hur webbappen fungerar.
  • Modulen "Digital anslagstavla" är installerad. Modulen är utlagd på en sida och visar anslagen från arkivet/-en.

Inställningar i modulen Digital Anslagstavla

När du öppnar konfigurationen är det första du ser en sammanfattning av anslagstavlans konfiguration. Konfigurationen är satt i samband med installation och kan redigeras av en person med behörighet att arbeta i fliken Tillägg. Läs mer om detta på sidan Konfigurera Rest-app för Digital anslagstavla.

I modulen (webbappen) kan du justera hur presentationen av anslagen ska fungera och se ut. Du kan välja vilken layout du vill använda samt om besökaren ska kunna söka och/eller filtrera på antingen Instanser eller Anslagstyper.

Varje anslag du publicerar innehåller ett antal egenskaper. Dessa egenskaper är uppsatta som metadatan vilka du ställer in under artikelns egenskaper och/eller vid artikelns publicering. Här kan du läsa mer om Anslagens egenskaper som metadata och hur du gör förändringar i dem.