Pollengraf

Pollengraf är ett tillägg/element som är till för att visa grafer från filarkivet på pollenrapporten.se. Graferna kommer från ett internt system hos pollenrapporten som laddar upp bilder till filarkivet i Sitevision.

Modulen ligger under kategorin “Bild och Media” i modulväljaren och heter “Pollengraf”.

Konfiguration

Tillägget har fyra konfigurationer, dessa är “Meddelande om graf saknas”, Stad, Typ och Årtal.

“Meddelande om graf saknas”
Fyll i en text som ska visas om grafbilden inte kan hittas, troligtvis på grund av att den inte laddats upp än. Fyll i ett bindestreck “-” ifall inget meddelande ska visas.

Stad
Fyll i kortnamnet på staden, ex fyr

Typ
Fyll i kortnamnet för typen, ex “al-be-sa” för “Al, björk och sälg”.

Årtal
Ange det årtal som grafen ska hämtas för.

Felmeddelanden

Om ovanstående meddelande visas så innebär det att grafbilden inte kunde hittas i filarkivet. Du ser också vilken sökväg tillägget har använt för att hitta bilden.

Detta meddelande visas enbart i redigeringsläget och skiljer sig från konfigurationen “Meddelande om graf saknas”.