Det perfekta underlaget

Låt oss vara ärliga — ni känner er organisation och ni funkar på ert unika sätt. Detta är en trubbig schablon till verktyg, MEN den kanske hjälper någon att komma igång. Detta är ett enkelt förslag som vi kallar Det perfekta underlaget [paus för fnys] med frågor att besvara för att ge ett beslutsunderlag till en inköpsansvarig inom din organisation.

Vilka uppgifter och varför vi rekommenderar dem som underlag.

Vad

Varför

Vad ger modulen till din organisation eller företag?

Lista gärna vilka fördelar du ser med modulen hos er. Berätta även varför det ni har idag inte räcker till. Du kan också berätta om de besparingar du ser skulle kunna ske genom användning av modulen.

Aktuella användningsområden

Länka till den eller de sidor på er webbplats eller intranät där du tror modulen skulle göra störst nytta.

Länk till modulsida

Länk till modulsidan hos leverantören eller på Sitevision Marketplace så att beslutsfattare kan läsa mer information.

Kostnad

Finns det en kostnad du kan utläsa av informationen om modulen?

Är det en engångskostnad eller en månadskostnad? Om månadskostnad kan det vara smart att räkna upp kostnaden till en årskostnad/treårskostnad. Tre år är vad vi själva räknar som XXX.Förslag på text att kopiera

Hej [inköpsansvarig]

Jag har hittat en modul till [vår webbplats/vårt intranät] som jag tror skulle vara bra för oss att införskaffa. [Lista gärna vilka fördelar du ser med modulen hos er. Berätta även varför det ni har idag inte räcker till. Du kan också berätta om de besparingar du ser skulle kunna ske genom användning av modulen.]

Jag tänker att [länk] och [länk] vore bra ställen att använda [modulnamn].

Du hittar mer information om modulen på den här länken [Länk till modulsidan hos leverantören eller på Sitevision Marketplace].

Marketplace månadskostnad: Modulen kostar [månadskostnad] per månad vilket faktureras årsvis av Sitevision. En totalkostnad för tre år blir [kostnad x 12 x 3] vilket kan ses som en rimlig tidshorisont för en modul.

Marketplace engångskostnad: Modulen kostar [engångskostnad] faktureras av Sitevision.

Leverantör: För att få prisuppskattning behöver man kontakta leverantören, vilket man kan göra här [länk].

Med vänliga hälsningar,

[Ditt namn]