Hjälpsidor för moduler

Detta är Limeparks hjälpsidor för moduler, hur kan vi hjälpa dig?

Vi har en modul från Limepark som jag skulle behöva ha hjälp med att konfigurera eller ha mer information om hur jag jobbar med.

Många av våra moduler har egna hjälpsidor, om du inte hittar er modul i listan nedan så kan du i första hand kontakta er webbplatsansvarige, om inte detta hjälper kan du skicka in ett supportärende till oss. Har du haft kontakt med någon på Limepark tidigare i samband med framtagningen av modulen så hjälper det oss om du skriver vem du har haft kontakt med i ärendet.

Vi har en modul från Limepark på vår webbplats som inte fungerar som den ska.

Många av våra moduler har egna hjälpsidor, om du inte hittar er modul i listan nedan så kan du skicka in ett supportärende till oss. Har du haft kontakt med någon på Limepark tidigare i samband med framtagningen av modulen så hjälper det oss om du skriver vem du har haft kontakt med i ärendet.

Jag vill veta mer om vilka andra moduler Limepark har tagit fram

Vad kul! Limepark har tagit fram flera moduler, både till SiteVision marketplace men även moduler som bara går att beställa direkt genom Limepark. Vi tar även fram skräddarsydda moduler för kundspecifika önskemål.

Läs mer om några av våra moduler här

Jag vill veta mer om Limepark