Beslutsträd

Skapa skräddarsydda checklistor eller annat anpassat innehåll utifrån hur besökaren har svarat på frågor. Låt frågorna anpassa sig efter hur tidigare frågor har besvarats och visa bara de frågor som är aktuella för just den nuvarande besökaren. Beslutsträdet ger avancerade möjligheter paketerade i en förhållandevis enkel modul.

Vad är Beslutsträdet?

Upptäck hur vår Beslutsträdsmodul kan öka servicen till besökaren

Besökarens unika situation i fokus

Ge bara besökaren vad den behöver

Många processer kan vara komplexa för gemene man att sätta sig in i och exempelvis ett husprojekt ser dessutom väldigt annorlunda ut beroende på projektets unika egenskaper och förutsättningar. För att skapa relevanta checklistor eller information för besökaren behöver innehållet kunna anpassa sig efter just dennes situation. Dessutom ska besökaren bara behöva svara på frågor som faktiskt är relevanta. Kort och gott: Gör det enkelt och tydligt!

Relevanta frågor

Besökaren behöver bara svara på frågor som berör denne (utifrån tidigare svar) vilket gör frågeprocessen så kort som möjlig.

Checklistor som hjälper

Eftersom checklistan anpassat sig efter svaren kommer besökaren slippa värdera eller sålla i resultatet. Allt blir relevant.

Inte bara checklistor

Ibland kanske besökaren bara behöver ett enkelt besked, ex ett meddelande om denne uppfylller vissa kriterier eller liknande. Även det är möjligt.

Enkelt att ta till sig

Att svara på konkreta frågor är oftast enklare för besökaren än att själva behöva leta upp information i långa dokument.

Levande checklistor

Om besökaren sparar adressen till resultatet kan denne alltid återkomma till checklistan - som dessutom hålls uppdaterad utifrån ev nya regler.

Kraftfullt för redaktören

Skapa avancerade flöden på ett enkelt sätt

Modulen har tagits fram för att kunna täcka en mängd olika användningsområden och anpassningsmöjligheter utan att bli för komplex att sätta upp.

Inga begräsningar

Skapa obegränsat med frågor och frågealternativ och sortera dem som du vill. Stöd för både text, enval och flerval.

Låt svaren styra flödet

Du väljer enkelt ifall ett visst svar ska leda till nästa fråga, en helt annan fråga eller avsluta frågedelen.

Resultat styrs av svaren

Du väljer hur de enskilda svaren ska påverka slutsresultatet. Ska det generera checklistpunkter? Texter? Innehåll? Eller kanske en kombination? Du bestämmer.

Avancerade regler

Ibland kanske en kombination av svar behövs för att en viss fråga ska visas eller checklistpunkter ska genereras. Med avancerade scenarier blir det möjligt.

Överskådligt

Som redaktör ser du hur frågeträdet ser ut och vilka svar som leder vidare till vilka frågor samt vilka som avslutar frågeläget.

Text eller innehåll

Både frågorna och det genererade resultatet kan hämta in innehåll från andra sidor i Sitevision eller visa enklare texter.

Flexibel modul med många möjligheter

Många användnings­områden

Beslutsträdet kan användas på flera olika sätt på såväl en extern webbplats som på ett intranät. Förmodligen kan du själv komma på många olika användingsområden (det har kunder som kör den gjort) men för att hjälpa fantasin lite på vägen så listar vi några tänkbara sätt att använda den på:

  • Låt besökaren svara på ett antal frågor inför ett husbygge (såsom: Bygger du inom detaljplanerat område? Bygger du vid vatten? Behöver du avlopp eller dricksvatten? Ersätter bostaden en befintlig byggnad? Ska du stycka av? Är du inom vattenskyddsområde? osv.) vilket resulterar i en checklista med viktiga saker att tänka på, tillstånd som behövs, personer att kontakta, länkar till tilläggsinformation etc. I modulen ställer du in så att exempelvis ytterligare frågor om strandskyddet endast kommer upp om besökaren tidigare svarat att bygget kommer ligga nära vatten.
  • Låt besökaren testa ifall den uppfyller kraven för ett visst stöd eller bidrag (rätt till skolskjuts etc). Ett preliminärt besked kan lämnas direkt utifrån hur frågorna besvarats tillsammans med information om vad nästa steg skulle kunna vara. Om ett visst svar direkt diskvalificerar besökaren så kan processen avslutas och meddelande visas redan då.
  • Låt dina intranätanvändare svara på frågor om ett tänkt inköp eller upphandling och få en lista på delar som inte får glömmas bort samt vilka funktioner som bör involveras.
  • Låta användare gå igenom en ett antal frågor vid en onboardingprocess för att säkerställa att personen tagit del av alla viktig information samt hjälpa personen att utföra de åtgärder som saknas.

Kommer du på ett användningsområde som du tror att modulen kanske kan hjälpa dig med? Hör av dig till oss så kollar vi på det.

Referenser

Kunder med Beslutsträd

Östersunds kommun

Skellefteå kommun