Tidslinje

Med vår modul Tidslinje kan du på ett snyggt och smidigt sätt lista olika händelser. Men endast fantasin sätter gränser för vad den kan innehålla.

Vår tidslinje visar information i valfritt antal klickbara sektioner utifrån en vertikal linje. Varje sektion har stöd för text och bild med tillhörande etikett. Etiketten är ett fritextfält där endast fantasin sätter gränser. Vill du exempelvis visa händelser i tidslinjen kan du skriva årtal. Vill du visa ett programschema kan du skriva ett klockslag.

Sektionerna går att dela av med rubriker utan att behöva placera ut flera moduler. Det finns även stöd för att hämta information till varje sektion från en annan sida.

Användningsområden

  • Presentera kronologiska händelser
  • Visa ett programschema
  • Flödesscheman
  • Illustrera linjära händelser vid olika mängder/volymer/mått etc

Mer info

Se funktionen hos kunder

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad
  • Använder sig av WAI-ARIA
  • Fungerar för skärmuppläsare
  • Fungerar med tangentbordsnavigering
  • Fungerar utan JavaScript