Flikar

Med funktionen Flikar kan du på ett enkelt sätt dela upp din information i olika vyer.

Flikar är ett bra alternativ när du vill kategorisera din information utan att ta upp för mycket utrymme på skärmen.

Ett bra exempel för flikar kan vara när man har olika information till olika målgrupper inom samma ämne. Då kan man dela in flikarna i målgrupperna och skriva en enklare och mer riktad text under varje flik.

Funktionen baseras på ditt innehåll på sidan och är enkel att redigera för dig som redaktör. Den har utvecklats med hög fokus på tillgänglighet så du kan vara trygg med att även dolda flikar fungerar för alla.

Användningsområden

  • Visa information för olika målgrupper.
  • Hjälper till att göra omfattande sidor överskådliga.

Mer info

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad.
  • Använder sig av WAI-ARIA.
  • Fungerar för skärmuppläsare.
  • Fungerar med tangentbordsnavigering.
  • Fungerar utan JavaScript.

Alternativ modul