Expanderbart innehåll

Funktionen Expanderbart innehåll används för att gruppera och dölja information på en sida tills besökaren själv väljer att klicka för att se mer.

Genom att dölja information på en sida som inte nödvändigtvis behöver läsas av alla kan besökaren få ett mer överskådligt innehåll.

Ett bra exempel när man ska välja att använda expanderbart innehåll är till exempel när man ska skriva olika text till olika målgrupper. Funktionen fungerar även perfekt som FAQ-lösning där man samlar en lista med frågor och döljer svaren i boxar.

Användningsområden

  • Hjälper till att göra omfattande sidor överskådliga
  • Frågor och svar (FAQ)
  • Dölja och visa målgruppsanpassad information

Mer information

Se funktionen hos kunder

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad.
  • Använder sig av WAI-ARIA.
  • Fungerar för skärmläsare.
  • Fungerar med tangentbordsnavigering.
  • Fungerar utan JavaScript.

Alternativ modul