Lime Inform

Med modulen Lime Driftinformation integreras driftinformation från Lime Inform in i Sitevision.

Lime Inform från Lime CRM är ett verktyg för att hantera driftinformation och distribuera det till olika kanaler. Bland fördelarna finns bland annat möjligheten att ha fördefinerade meddelanden, knyta dem till geografiska områden och att informera kunder i berörda områden via SMS.

Modulen är utvecklad i samråd med Lime CRM och ger flera fördelar jämfört med standardinstallationen. Bland fördelarna märks bland annat:

  • Varje händelse blir som en sida i Sitevision (möjlighet att länka till enskild händelse)
  • Lavinmeddelande kan länka till enskild händelse
  • Olika utföranden på lavinmeddelanden kan visas vid olika statusar (röd kris, blå information/varning osv)
  • Listningarna kan länka till enskilda händelser
  • Ej javascriptberoende
  • Pedagogisk konfiguration i Sitevision

Relaterade funktioner

  • Vi erbjuder även en modul för integration av Lime Forms som hjälper dig som redaktör att enkelt peka ut vilket formulär som ska visas på en sida. Kontakta oss för mer information.
  • En liknande funktion finns även för integration av driftinformation från SMS Direkt. Kontakta oss för mer information.