Mina verktyg

Med funktionen kan inloggade användare välja sina mest använda verktyg bland länkar till olika webbaserade system.

Du som redaktör kan administrera vilka system du vill ska finnas valbara tillsammans med en tillhörande bild eller ikon. Du kan behörighetsstyra vilken användargrupp som får se länken, om länken tvingande ska visas, eller om länken ska ligga förvald men kan väljas bort av användaren.

Exempel på verktyg kan vara en länk till systemet för e-post, lön och andra ärendesystem.

Användningsområden

  • Som lätt åtkomliga länkar för användaren på ett intranät

Mer info

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad.
  • Använder sig av WAI-ARIA.
  • Fungerar för skärmuppläsare.
  • Fungerar med tangentbordsnavigering.
  • Fungerar utan JavaScript.