Valbara nyheter

Med modulen Valbara nyheter får användarna till ett intranät möjlighet att välja vilka nyhetskategorier man är intresserad av att se. Det går även att anpassa så att vissa kategorier tvingas för specifika användare/grupper.

Exempel på utseende för modulen

Med en rad olika inställningar både globalt samt per instans ger modulen stora möjligheter att anpassa nyhetsflödet så att det är relevant för varje användare. Modulen har stöd för att peka ut metadatafält (enval eller flerval) samt strukturer som kategorier. I de globala inställningarna kan man även välja att göra nyhetskategorier tvingande för samtliga eller specifika grupper/användare. På så sätt kan man vara säker på att viktig information når de som berörs.

Tack vare dessa inställningar finns det olika sätt man kan välja att lista nyheter. Exempelvis likt en vanlig nyhetsmodul, skillnaden är att den utgår från de kategorier som är inställda globalt. Du kan där lägga till en kategori för till exempel en förvaltning som är valbar, sen under förvaltningen startsida så kan du lista enbart nyheter från den kategorin.

Det går även att sätta upp ett större arkiv där användarna kan se samtliga nyheter från sina valda kategorier. Man kan också konfigurera så att man kan filtrera på år/månad eller någon av sina valda kategorier.

Mer info

Inställningar i modulen

Exempel på inställningar är:

  • Utseende - Hur artiklarna visuellt ska presenteras. Den bygger på en egenutvecklad mallkomponent och låter en administratör själv konfiguera detta, alternativ kan man även rendera det helt fritt med hjälp av en velocity-mall.
  • Urval - Det går att begränsa vilka strukturer som artiklar ska sökas inom och även om man vill anpassa sorteringen på något annat än publiceringsdatum.
  • Valbara kategorier - Vilka kategorier som ska vara valbara för användaren.
  • Kategori-inställningar - Anpassning av de valbara kategorier med möjlighet att göra de tvingande eller förvalda för grupper/användare.
  • Filtrering - aktivera filtreringsmöjligheter i listningen.
  • Texter - Vilka rubriker och texter som ska visas i modulen.

Tillgänglighet

  • Fungerar med tangentbordsnavigering.
  • Fungerar utan JavaScript.