Introduktions­­guide

Hjälp dina användare att snabbt hitta och anamma funktioner med en introduktionsguide för Sitevision.

Symbol för introduktionsguide

Introduktion till introduktionsguiden

En kort demo av introduktionsguiden och hur den fungerar.
Klicka på CC för att se filmen med textning.

Enkel för dig som administratör

Du pekar och användaren följer din digitala fingervisning

Konfigurationen av modulen Introduktionsguide är enkel att använda och ger tydliga resultat.

Dela upp i steg

Lyft fram och beskriv ett steg i taget och säkerställ att ingen besökare missar det du vill berätta om.

Peka ut moduler och layouter

Det utpekade innehållet framhävs visuellt tillsammans med din beskrivning som ett steg i guiden.

Provkör i förhandsgranskning

Självklart kan du byta ordning, lägga till och ta bort steg och provköra guiden innan något publiceras för dina besökare.

Använder ert tema

Introduktionsguiden anpassar sig automatiskt efter din webbplats tema för att sömlöst passa in på din webbplats. Givetvis hjälper vi dig med utseendeanpassningar om ni inte använder Sitevisions inbyggda funktion för temainställningar.

Många användningsområden för en introduktionsguide

Nyttja innehållet som du skapar i Sitevision

5 exempel på när en introduktionsguide kan vara till stor hjälp.

Nytt intranät

Ett helt nytt intranät innebär nya arbetssätt och förmodligen nya funktioner. Förenkla övergången med en guide.

Nya användare

Din användarbas är förmodligen inte statisk. Använd introduktionsguiden för att välkomna nya användare till ert intranät.

Ny funktionalitet

En ny funktion kan smyga in på en webbplats utan att få den genomkraft den förtjänar. Med en guide kan du lyfta fram den nya funktionen och dess syfte.

Outnyttjade funktioner

Om du har outnyttjade funktioner och tjänster på din webbplats kan du få liv i dem med en guide som visar att de finns och vad de kan hjälpa till med.

Utbilda besökare

Strunta i att peka ut moduler och layouter och använd steg för steg-funktionaliteten i all sin enkelhet. Låt introduktions­guiden bli ett pedagogiskt verktyg som lär ut just den information du vill förmedla. 

Smidig modul i Sitevision

Tillgänglighet — en självklarhet

  • Validerad och tillgänglighetstestad hos Limepark
  • Använder sig av WAI-ARIA
  • Fungerar för skärmuppläsare. Möjlighet för dig att beskriva det utpekade innehållet anpassat för skärmläsare.
  • Fungerar med tangentbordsnavigering

Referenser

Kunder som använder Introduktions­­guide

Kalix Kommun

Energihem