Mina ansvarssidor

Modulen Mina ansvarssidor är till för att på ett enkelt sätt visa de sidor som man är ansvarig för och de sidor man ansvarar för som har passerat ett visst antal dagar sedan publicering och kanske därför bör ses över.

Modulen använder sig av metadata för att avgöra vem som är sidansvarig och lösningen kan därför med fördel användas med en befintlig lösning där det finns ansvariga utpekade i metadata på sidan. Det går också bra att generellt lista sidor som har passerat ett visst datum oavsett sidansvariga.

Modulen kan så klart användas på flera ställen med olika syften.

Användningsområden

 • Lista sidor som har passerat X antal dagar sedan senaste publicering
 • Lista sidor som har passerat X antal dagar och som du (inloggad användare) är ansvarig för.
 • Lista samtliga sidor som du (inloggad användare) är ansvarig för oavsett senaste publiceringsdatum.

Mer information

Inställningar i modulen

Exempel på inställningar är:
 • Antal dagar sedan publicering som är tröskelvärde för att en sida ska klassas som gammal.
 • Max antal sidor att lista
 • Visning av publiceringsdatum i listan och val av datumformat
 • Meddelande som ska visas då man har ansvarssidor att uppdatera samt ifall man inte har det.
 • Det metadata som används för att avgöra vem som är sidansvarig.

Tillgänglighet

 • Validerad och tillgänglighetstestad.
 • Använder sig av WAI-ARIA.
 • Fungerar för skärmläsare.
 • Fungerar med tangentbordsnavigering.
 • Fungerar utan JavaScript.