Om oss

Vi är ett skönt gäng som brinner för det vi gör.

Ett projekt hos oss drivs med kunskap, ärlighet och kommunikation - men framförallt med hjärtat.

Du ska kunna lita på oss som leverantör. Vi kommer aldrig rekommendera en lösning vi inte tror på. Hos oss ska du som kund vara 100% nöjd med våra leveranser, oavsett om det är en liten funktion eller en komplett webbplats.

Kort presentationsfilm om Limepark. Klicka på CC om du vill ha svensk undertext

Vi levererar kvalitet med användaren i fokus

Våra webbplatser och funktioner i SiteVision skapas med hög kvalitet och branschledande tillgänglighet.

Med användaren i fokus förespråkar vi enkelhet för att minska framtida förvaltning. Din webbplats ska hålla i många år framöver.

Är det dags för en ny webbplats? Kanske får vi chansen att arbeta ihop?

Mer om oss

Limepark är en webbyrå som specialiserat sig på publiceringsverktyget SiteVision. Vi har lång erfarenhet av att utveckla webbplatser för att på bästa sätt tillgodose såväl avsändare som mottagares önskemål.

Vi ser oss som en långsiktig aktör som gärna finns med även efter ett lyckat projekt som en partner för löpande utveckling, underhåll, support och ett bollplank i det dagliga arbetet.

Att vi har många återkommande uppdragsgivare och ständigt utökar vår kundkrets, trots att vi nästan uteslutande marknadsför oss via kunders rekommendationer, tar vi som en bekräftelse på att våra tjänster och arbetsmetoder uppskattas.

Hur länge har Limepark funnits?

Limepark bildades 2001 och har jobbat tillsammans med SiteVision sedan det kom på marknaden. Limepark är därmed SiteVisions äldsta partner.

Är ni certifierade i SiteVision?

Alla Limeparks medarbetare är certifierade Website Developers (CSWD) i SiteVision.

Certifikatet bekräftar att partnern genom sitt eget arbete visat en kompetens och färdighet i SiteVision som motsvarar hela processen från att planera och bygga tillgängliga mallar till att publicera ut och förvalta webbplatsen.

Samtliga utvecklare har även gått certifieringsutbildningen CSSD - Certified SiteVision Solution Developer. Certifikatet visar att partnern har god utvecklarkompetens och har kunskaper i allt från API, struktur och kodskrivande till signering och deployment i produktionsmiljö. 

Var har Limepark sina kontor?

Våra kontor ligger i Örnsköldsvik, Timrå, Stockholm, Örebro och Jönköping.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vad har Limepark för kreditvärdighet?

Limepark har sedan länge den lägsta riskklassen (5) enligt UC och högsta kreditvärdighet, AAA, i Soliditets kreditratingsystem

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Går Limepark att nå via de större ramavtalen?

Ja, Limepark har flera samarbetspartners och kan därför nås via de flesta ramavtalen. Välkommen att kontakta oss för att veta mer.

Är våra uppgifter säkra hos er?

På Limepark finns rutiner framtagna för utökad säkerhet. Detta innebär bland annat att alla känsliga uppgifter, mail, lösenord och källkod som hanteras inom företaget är skyddade med hjälp av tvåfaktorsautentisering för att förhindra obehörig tillgång till uppgifterna.

Limepark har även rutiner för att följa GDPR och samtliga medarbetare har genomgått utbildning inom detta.

Hur kvalitetssäkras era leveranser?

Limepark har som en väl utvecklad kvalitetssäkringsprocess, i detta ingår även testning och verifiering av all funktionalitet innan den levereras för godkännande.

Vi testar och kontrollerar manuellt att webbplatsen ser bra ut och fungerar likvärdigt i de mest använda webbläsarna och operativsystemen. Vi kontrollerar alla mallar, startsida samt nivå 1 av webbplatsen i senaste versionerna av Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari mfl.

Kodvalidering innebär att vi kontrollerar samma sidor och mallar mot W3C:s valideringstjänst så att de inte innehåller några felaktigheter. Vi testar även webbplatsen mot tjänster som Google Page Speed för att säkerställa att sidan och dess funktioner laddar snabbt. Vi testar i viss utsträckning även kundens egna arbete (exempelvis hur arbete med bilder sker) och kommer med förbättringsförslag för att optimera webbplatsen utifrån dessa redaktionella aspekter.

Vi har tillgång till egen hårdvara från de större tillverkarna av datorer, smarta telefoner och surfplattor som vi utför tester på. Dessutom kompletterar vi, vid behov, med "hårdvara i molnet" via tjänster som BrowserStack - som låter oss testa på riktig hårdvara på distans.

Vi använder oss även av så kallade virtuella maskiner för att ha möjlighet att testa på olika kombinationer av operativsystem och webbläsare i de olika uppsatta testmiljöerna.

Automatiska tester används i vissa fall för att säkerställa prestanda och funktionalitet men majoriteten av testningen sker manuellt.

Varför välja Limepark framför en större byrå?

Limepark är den enda byrå som är helt specialiserat på SiteVision och har så varit under mer än 15 år. Detta gör att ni får tillgång till Sveriges mest erfarna och kunniga SiteVision-konsulter. De stora webbkonsulterna har ofta SiteVision som en liten del av erbjudandet och där de faktiska konsulterna som ska utföra jobbet inte är specialiserade.

Limepark har en extremt låg personalomsättning vilket ger er tryggheten av att de personer ni jobbar med kommer att finnas kvar och kunna hjälpa er även efter avslutat projekt.

Hur jobbar Limepark med support?

Limepark lägger stor vikt vid snabb support med hög kvalitet. Därför har ett upplägg tagits fram med ett rullande supportschema vilket innebär att en av Limeparks Sitevision-experter ansvarar för supporten - vidare finns alltid backuppersoner ifall denna expert av någon anledning skulle vara otillgänglig. Ansvarig person har alltid tid avsatt för att ta hand om supporten för att vi ska kunna erbjuda extremt korta svarstider på all sitevision-relaterad support.

Support kan ske via e-post, telefon eller via vårt supportformulär. Formuläret är framtaget för att vissa viktiga frågor ska besvaras i samband med supportärendet för att undvika onödiga följdfrågor och därmed snabba på supportprocessen.

Alla supportärenden från e-post och formulär registreras med automatik i ett ärendehanteringssystem vilket säkerställer att samtliga ärenden hanteras, följs upp och avslutas.

Limeparks support kan även svara på andra frågor kring webbplatsen. Vid problem som härrör tredjepartslösningar eller system står Limepark för felsökning och förslag på lämpliga åtgärder (exempelvis vilken person/leverantör som bör kontaktas vidare i ärendet). I vissa fall kan vi även efter felsökningen lägga fram teorier kring problemet och lösningsförslag även om det kommer att behöva utföras av den ansvarige för tredjepartslösningen.

Ärenden besvaras i regel inom en arbetsdag men ofta inom bara någon timme.

Att vår support är uppskattad har bland annat visat sig i kundundersökningar där Limepark har fått högsta betyg bland alla SiteVision-leverantörer.

Limepark erbjuder alla SiteVision-kunder att teckna ett förmånligt supportavtal.

Hur jobbar Limepark med kvalitet och tillgänglighet?

Limepark har ett väl utvecklat kvalitetsarbete där vi bland annat tagit fram företagsgemensamma riktlinjer för hur kod ska skrivas i olika språk och utvecklat en metodik i SiteVision som vi applicerar på alla projekt. Vinsterna med arbetssättet är många - utöver att det blir snyggt och prydligt överallt så innebär det att lösningarna vi levererar är beprövade och lätta att sätta sig in i för alla våra utvecklare. Vi på Limepark är vana vid att arbeta mot de höga tillgänglighetskrav som finns på de offentliga verksamheterna och det är för oss en självklarhet att arbeta utifrån den vägledning som E-delegationen har fastställt för webbutveckling.

Vi har exempelvis som policy att alla våra egenutvecklade webbfunktioner alltid ska gå att använda utan javascript av tillgänglighetsskäl.

Många av våra nybyggen utgår ifrån vår egenutvecklade grundwebb som bygger på våra erfarenheter i SiteVision. Grundwebben är testad tillgänglighetsmässigt av ETU, innehåller en grunddokumentation för specialanpassningar samt en mängd redaktionella tips. Den ger en högkvalitativ grund för varje projekt.

Vi har alltid SiteVisions valideringsfunktioner (länkkontroll, W3C-validering, tillgänglighetskontroll) påslagna under utveckling. All funktionalitet som visualiseras i designskisser bygger vi i möjligaste mån på SiteVisions inbyggda moduler för att hålla framtida förvaltningskostnader nere. När vi utvecklar kundanpassade tilläggsfunktioner jobbar vi direkt mot SiteVisions publika API vilket ger en så kraftfull och framtidssäkrad lösning som möjligt.

Vi följer en checklista innan varje webbleverans för att säkerställa att inget missas, i listan ingår bland annat:

 • Formgivare kollar av att mallbygget stämmer överens med skisserna
 • Vi testar alla mallar, sidtyper, startsida samt landningssidor mot W3C:s valideringstjänst
 • Loggarna scannas efter fel
 • Prestandatester
 • Ett antal kontrollpunkter med tekniska krav

Webbplatsen validerat.se testade tillgängligheten på kommunala webbplatser fram till 2015. När den lades ner var en majoritet av de (17 av 26) webbplatser som uppnådde toppbetygen 99 eller 100 % utvecklade av Limepark i SiteVision. Övriga webbplatser var utspridda på ett antal andra leverantör. Detta tycker vi visar att vi tar tillgänglighetsfrågorna på allvar även i praktiken.

Vi har även flera samarbeten för att ytterligare stärka vårt erbjudande inom detta område.

Vilka typer av kunder har Limepark?

Limepark har merparten av sina kunder inom offentlig sektor men även en hel del privata kunder.

Totalt har Limepark jobbat med hundratals små och stora kunder genom åren, du hittar flera av dem här.

Har Limepark egna formgivare?

Ja, Limepark har egna formgivare som gör att vi kan erbjuda såväl grafisk form för webbplatser, intranät och funktioner som hjälp vid framtagning av grafiska manualer etc.

Våra formgivare har lång erfarenhet att designa för SiteVision vilket gör att ni får en form som på effektiva, stabila och framtidssäkra sätt går att realisera i SiteVision.

Vi kan även vara bollplank mot andra designbyråer då de tar fram er grafiska form i SIteVision.

Bygger Limepark egna moduler i SiteVision?

Ja, Limepark utvecklar i form av webappar egna moduler i SIteVision. Både skräddarsydda efter behov men vi har även ett antal färdiga moduler som kan beställas.

Läs mer om våra moduler och funktioner.

Vad har ni för miljöpolicy?

Vi vill medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle och känner ett ansvar för miljön både som företag och individer. Vår ambition är att ständigt utveckla vår miljökompetens för att minska företagets påverkan på miljön.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat att:

 • Jobba aktivt för att införa ett miljömedvetande hos alla medarbetare.
 • Beakta miljöaspekterna vid inköp av utrustning och inventarier.
 • Resa kollektivt i möjligaste mån vid längre resor – företrädesvis tåg
 • Uppmuntra personalen att resa kollektivt eller cykla och gå till och från arbetsplatsen.
 • Sänka energiförbrukningen för utrustning som används i vår verksamhet.
 • Källsortera och återvinna enligt gällande rekommendationer.
 • Undvika engångsartiklar och använda återuppladdningsbara batterier
 • Undvika utskrifter och använda e-fakturering för kund- och leverantörsfakturor i möjligaste mån.
 • Utfasad, men fungerande utrustning, skänks till välgörande ändamål/återbruk istället för att slängas.
 • Arbeta på distans via telefon och videomöten i möjligaste mån för att undvika onödiga och energikrävande resor
 • Sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Uppfylla, eller överträffa, kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar.

Hur arbetar ni med välgörenhet och sponsring?

Vi väljer själva ut ändamål som vi vill stödja och har genom åren bidragit med ekonomiskt stöd till en mängd olika välgörenhetsorganisationer och idrottsföreningar.

Här är några exempel:

Samarbeten ökar vår kvalitet

Samarbeten gör att vi på Limepark kan kvalitetssäkra våra leveranser ytterligare och hjälpa våra kunder att öka sin tillgänglighet på webben.

Limepark på SiteVisiondagarna

Varje höst anordnar SiteVision en mässa för kunder och leverantörer. Vi finns alltid på plats och ser fram emot att träffa er.

Tycker du om webbutveckling lika mycket som vi?

Vad kul! Då kanske du är en framtida limeparkare.