Om oss

Vi är ett skönt gäng som brinner för det vi gör.

Ett projekt hos oss drivs med kunskap, ärlighet och kommunikation - men framförallt med hjärtat.

Du ska kunna lita på oss som leverantör. Vi kommer aldrig rekommendera en lösning vi inte tror på. Hos oss ska du som kund vara 100% nöjd med våra leveranser, oavsett om det är en liten funktion eller en komplett webbplats.

Kort presentationsfilm om Limepark. Klicka på CC om du vill ha svensk undertext.

Vi levererar kvalitet med användaren i fokus

Våra webbplatser och funktioner i Sitevision skapas med hög kvalitet och branschledande tillgänglighet.

Med användaren i fokus förespråkar vi enkelhet för att minska framtida förvaltning. Din webbplats ska hålla i många år framöver.

Är det dags för en ny webbplats? Kanske får vi chansen att arbeta ihop?

Mer om oss

Limepark är en webbyrå som specialiserat sig på publiceringsverktyget Sitevision. Vi har lång erfarenhet av att utveckla webbplatser för att på bästa sätt tillgodose såväl avsändare som mottagares önskemål.

Vi ser oss som en långsiktig aktör som gärna finns med även efter ett lyckat projekt som en partner för löpande utveckling, underhåll, support och ett bollplank i det dagliga arbetet.

Att vi har många återkommande uppdragsgivare och ständigt utökar vår kundkrets, trots att vi nästan uteslutande marknadsför oss via kunders rekommendationer, tar vi som en bekräftelse på att våra tjänster och arbetsmetoder uppskattas.

Är ni certifierade i Sitevision?

Alla Limeparks medarbetare är certifierade Website Developers (CSWD) i Sitevision.

Certifikatet bekräftar att partnern genom sitt eget arbete visat en kompetens och färdighet i Sitevision som motsvarar hela processen från att planera och bygga tillgängliga mallar till att publicera ut och förvalta webbplatsen.

Samtliga utvecklare har även gått certifieringsutbildningen CSSD - Certified Sitevision Solution Developer. Certifikatet visar att partnern har god utvecklarkompetens och har kunskaper i allt från API, struktur och kodskrivande till signering och deployment i produktionsmiljö. 

Var har Limepark sina kontor?

Våra kontor ligger i Härnösand, Jönköping, Falkenberg, Örnsköldsvik och Örebro.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Hur länge har Limepark funnits?

Limepark bildades 2001 och har jobbat tillsammans med Sitevision sedan det kom på marknaden. Limepark är därmed Sitevisions äldsta partner.

Har Limepark egna formgivare?

Ja, Limepark har egna formgivare som gör att vi kan erbjuda såväl grafisk form för webbplatser, intranät och funktioner som hjälp vid framtagning av grafiska manualer etc.

Våra formgivare har lång erfarenhet att designa för Sitevision vilket gör att ni får en form som på effektiva, stabila och framtidssäkra sätt går att realisera i Sitevision.

Vi kan även vara bollplank mot andra designbyråer då de tar fram er grafiska form i Sitevision.

Bygger Limepark egna moduler i Sitevision?

Ja, Limepark utvecklar i form av webappar egna moduler i Sitevision. Både skräddarsydda efter behov men vi har även ett antal färdiga moduler som kan beställas.

Läs mer om våra Moduler och våra Skräddarsydda funktioner.

Hur jobbar Limepark med support?

Limepark lägger stor vikt vid snabb support med hög kvalitet. Därför har ett upplägg tagits fram med ett rullande supportschema vilket innebär att en av Limeparks Sitevision-experter ansvarar för supporten - vidare finns alltid backuppersoner ifall denna expert av någon anledning skulle vara otillgänglig. Ansvarig person har alltid tid avsatt för att ta hand om supporten för att vi ska kunna erbjuda extremt korta svarstider på all Sitevision-relaterad support.

Support kan ske via e-post, telefon eller via vårt supportformulär. Formuläret är framtaget för att vissa viktiga frågor ska besvaras i samband med supportärendet för att undvika onödiga följdfrågor och därmed snabba på supportprocessen.

Alla supportärenden från e-post och formulär registreras med automatik i ett ärendehanteringssystem vilket säkerställer att samtliga ärenden hanteras, följs upp och avslutas.

Limeparks support kan även svara på andra frågor kring webbplatsen. Vid problem som härrör tredjepartslösningar eller system står Limepark för felsökning och förslag på lämpliga åtgärder (exempelvis vilken person/leverantör som bör kontaktas vidare i ärendet). I vissa fall kan vi även efter felsökningen lägga fram teorier kring problemet och lösningsförslag även om det kommer att behöva utföras av den ansvarige för tredjepartslösningen.

Ärenden besvaras i regel inom en arbetsdag men ofta inom bara någon timme.

Att vår support är uppskattad har bland annat visat sig i kundundersökningar där Limepark har fått högsta betyg bland alla Sitevision-leverantörer.

Limepark erbjuder alla Sitevision-kunder att teckna ett förmånligt supportavtal.

Går Limepark att nå via de större ramavtalen?

Ja, Limepark har flera samarbetspartners och kan därför nås via de flesta ramavtalen. Välkommen att kontakta oss för att veta mer.

Vilka typer av kunder har Limepark?

Limepark har merparten av sina kunder inom offentlig sektor men även en hel del privata kunder.

Totalt har Limepark jobbat med hundratals små och stora kunder genom åren, du hittar flera av dem på sidan Våra kunder.

Varför välja Limepark framför en större konsultbyrå?

Det korta svaret är: för att vi har den högsta kundnöjdheten av alla partners, år efter år i Sitevisions nöjd kund-undersökningar (NKI:er). De senaste åren har vi toppat på samtliga parametrar.

Nyckeln till våra goda betyg är att vi både håller vad vi lovar och ständigt utvecklas för att ge våra kunder så god service och kvalitet som möjligt per satsad krona.

Hur arbetar ni med välgörenhet och sponsring?

Hur kvalitetssäkras era leveranser?

Limepark har som en väl utvecklad kvalitetssäkringsprocess, i detta ingår även testning och verifiering av all funktionalitet innan den levereras för godkännande.

Vi testar och kontrollerar manuellt att webbplatsen ser bra ut och fungerar likvärdigt i de mest använda webbläsarna och operativsystemen. Vi kontrollerar alla mallar, startsida samt nivå 1 av webbplatsen i senaste versionerna av Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari mfl.

Kodvalidering innebär att vi kontrollerar samma sidor och mallar mot W3C:s valideringstjänst så att de inte innehåller några felaktigheter. Vi testar även webbplatsen mot tjänster som Google Page Speed för att säkerställa att sidan och dess funktioner laddar snabbt. Vi testar i viss utsträckning även kundens egna arbete (exempelvis hur arbete med bilder sker) och kommer med förbättringsförslag för att optimera webbplatsen utifrån dessa redaktionella aspekter.

Vi har tillgång till egen hårdvara från de större tillverkarna av datorer, smarta telefoner och surfplattor som vi utför tester på. Dessutom kompletterar vi, vid behov, med "hårdvara i molnet" via tjänster som BrowserStack - som låter oss testa på riktig hårdvara på distans.

Vi använder oss även av så kallade virtuella maskiner för att ha möjlighet att testa på olika kombinationer av operativsystem och webbläsare i de olika uppsatta testmiljöerna.

Automatiska tester används i vissa fall för att säkerställa prestanda och funktionalitet men majoriteten av testningen sker manuellt.

Vad har ni för miljöpolicy?

Vi vill medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle och känner ett ansvar för miljön både som företag och individer. Vår ambition är att ständigt utveckla vår miljökompetens för att minska företagets påverkan på miljön.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat att:

 • Jobba aktivt för att införa ett miljömedvetande hos alla medarbetare.
 • Beakta miljöaspekterna vid inköp av utrustning och inventarier.
 • Resa kollektivt i möjligaste mån vid längre resor – företrädesvis tåg
 • Uppmuntra personalen att resa kollektivt eller cykla och gå till och från arbetsplatsen.
 • Sänka energiförbrukningen för utrustning som används i vår verksamhet.
 • Källsortera och återvinna enligt gällande rekommendationer.
 • Undvika engångsartiklar och använda återuppladdningsbara batterier
 • Undvika utskrifter och använda e-fakturering för kund- och leverantörsfakturor i möjligaste mån.
 • Utfasad, men fungerande utrustning, skänks till välgörande ändamål/återbruk istället för att slängas.
 • Arbeta på distans via telefon och videomöten i möjligaste mån för att undvika onödiga och energikrävande resor
 • Sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Uppfylla, eller överträffa, kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar.

Samarbeten ökar vår kvalitet

Samarbeten gör att vi på Limepark kan kvalitetssäkra våra leveranser ytterligare och hjälpa våra kunder att öka sin tillgänglighet på webben.

Limepark på Sitevisiondagarna

Varje höst anordnar Sitevision en mässa för kunder och leverantörer. Vi deltar alltid — oavsett om den är på plats eller på distans — och ser fram emot att träffa er personligen.

Tycker du om webbutveckling lika mycket som vi?

Vad kul! Då kanske du är en framtida Limeparkare.