Digital anslagstavla

Med vår digitala anslagstavla kan du på ett användarvänligt sätt, både för redaktörer och användare, presentera olika typer av tillkännagivanden.

Den digitala anslagstavlan listar när nämnders protokoll blivit justerade, när nya kungörelser publiceras samt annonserar när kommunfullmäktige håller sammanträden. Den kan även visa när möjligheten att överklaga ett beslut går ut.

En av funktionens styrkor är att den hjälper till att se till att tillkännagivandena är listade så länge som lagen föreskriver. Ni ställer in publiceringsdatum och automatiskt räknas visningstiden ut från det datumet. Ni kan naturligtvis manuellt själva justera det datumet om ni vill visa den längre. Funktionen har även stöd för filtrering, prenumeration och utskrift.

En digital anslagstavla är ett lagkrav på kommuner och landsting sedan 1 januari 2018.

Användningsområden

  • Lista tillkännagivanden som protokoll, kungörelse och sammanträden så lång tid som lagen föreskriver.

Mer information

Se funktionen hos kunder

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad.
  • Använder sig av WAI-ARIA.
  • Fungerar för skärmläsare.
  • Fungerar med tangentbordsnavigering.
  • Fungerar utan JavaScript.