Basetool evenemang

Webappar för att hämta och visa evenemang från Bastool och består av en listnings-webapp och en visnings-webapp. Konto samt API-uppgifter från Basetool krävs.

Basetool Evenmangslista

Används för att lista evenemang från Basetool. Genom inställningarna i modulen kan man exponera ut ett formulär där besökarna själva kan filtrera ytterligare bland era evenemang. Du kan även anpassa presentationen av listningen genom egna mallar.