Animate On Scroll

En modul för att sätta upp och konfigurera Animate on scroll Länk till annan webbplats. på en sida. Modulen fungerar som så att man i konfigurationen får upp alla innehållsmoduler och layouter som finns på sidan, sedan kan man klicka på dessa och sätta upp animeringar.

Förstora bilden

Konfiguration

Under konfigurationen visas samtliga moduler och layouter som finns på sidan i en vänsterspalt. För att ställa in animering vid skroll eller att siffervärden ska räknas upp så klickar man på en av dessa moduler/layouter och klickar sedan i kryssrutan "Animera in modul/layout vid scroll" eller "Räkna upp siffervärden". Har inställningar gjorts på en modul visas detta med en liten sol-ikon bredvid namnet.

Animera in modulen vid scroll

Animera in modulen med vald animation. Under avancerade inställningar kan man justera vilken förändringskurva som ska användas och även när under scrollningen själva animeringen ska ske.

Räkna upp siffervärden

Räkna upp siffervärden innebär att funktionen letar efter alla siffervärden som finns inom vald modul. Dessa siffror räknas sedan upp under de konfigurerade antal sekunder. Siffrorna kommer automatiskt formateras enligt besökarens språk i webbläsaren.