Introduktionsguide

Introduktionsguiden visar besökaren ett antal olika instruktioner fördelade i steg.

Modulen i Sitevision

Modulen kallas "Introduktionsguide" och återfinns i ditt modulbibliotek när den är installerad.

Förhandsgranskning

När modulen är inlagd på en sida kommer du i redigeringsläget att se en grå box med en "Förhandsgranska"-knapp i som representerar modulen. Denna visas aldrig för besökare utan enbart när du befinner dig i redigeringsläge på den aktuella sidan.

Grå yta med knapp benämnd "Förhandsgranskning"

Konfiguration

Steg

Steg lägger du till genom knappen under listan i modulens konfigurationsläge. När du har flera steg kan du byta ordning på dem genom att dra och släppa dem. Redigera ett steg genom att klicka på ikonen på samma rad som steget.

Varje steg har en rubrik och en beskrivning som du redigerar på aktuellt steg.

Checkboxen "Peka ut en komponent" ger dig möjligheten att välja en komponent på sidan, eller någon av dess mallar, att framhäva för besökaren. Detta innbär att när steget är aktivt för besökaren släcks skärmen ner över webbplatsens övriga delar och enbart den valda komponenten samt stegguiden visas normalt.

Välj källa: Välj vilken sida eller mall som den aktuella komponenten befinner sig. Detta kommer att skapa ett urval för nästa inställning.

Välj modul: Listar alla moduler och layouter som finns i aktuell källa med respektive komponents namn och en ikon för att indikera typ av innehåll.
Beskrivning för skärmläsare: En text som läses upp av skärmläsare när detta är aktiverat. Texten ämnar att förklara komponenten på ett sådant sätt att den som inte ser skärmen och eventuella bilder eller texter ändå kan förstå steget. Denna text läses upp innan ovan nämnda beskrivning.

Utseende

Mellan stegets rubrik och beskrivningstext och dess knappar kan förloppet i guiden visas för att ge besökaren ett hum om dess omfattning.

  • Förloppsindikator visar en horisontell stapel som successivt fylls på allt eftersom besökaren klickar sig igenom guiden.
  • Punktlista visar samma antal prickar som det finns steg. Både aktuellt och passerade steg indikeras med olika utseenden.
  • Ingen indikator

Inställningar

Checkbox för Starta guiden automatiskt gör att guiden per automatik öppnas för användaren första gången hen möter den. Guiden spelas enbart upp första gången besökaren går in på sidan, om inte hen valt att visa senare, i vilket fall guiden öppnas automatiskt vid nästa inloggning.

Om du som administratör vill kontrollera hur guiden ser ut kan du använda förhandsgranskningsknappen från redigeringsläget.

Varför öppnas inte guiden automatiskt?

För att guiden ska startas automatiskt måste checkboxen för detta val vara aktiverat i dess inställningar.

Hur låter jag besökaren öppna guiden manuellt?

Det finns inget inbyggt stöd för att öppna guiden manuellt ännu. Med det sagt så har vi ändå levererat lösningar med mallar som innehåller funktionen så möjligheten att öppna guiden finns absolut. Hör av dig till oss om du vill veta mer om den extrafunktionen.

Knapp- och standardtexter som finns i dialogen går alla att redigera för att använda organisationens egen tonalitet.