Temainställningar

Inställningarna nedan beskrivs under förutsättning att modulen inte har specialanpassats. Har du några frågor eller stämmer det inte med er modul — tveka inte att fråga oss.

Temainställningar för modulen Introduktionsguide

Del av modulen

Inställning

Temainställning (Webbplatsinställningar ➔ Tema)

Dialogruta

Bakgrundsfärg

Block ➔ Default ➔ Bakgrundsfärg


Typsnitt

Typsnitt ➔ Typsnitt


Färg på text

Block ➔ Default ➔ Färg på text


Storlekt på text

Typsnitt ➔ Grundstorlek för typsnitt


Kantradie

Allmänt ➔ Kantradie

Primärknapp (t.ex. Nästa)

Bakgrundsfärg

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg


Färg på text

Element ➔ Primary ➔ Färg på text

Standardknapp (t.ex. Avbryt)

Bakgrundsfärg

Element ➔ Default ➔ Bakgrundsfärg


Färg på text

Element ➔ Default ➔ Färg på text

Knappar

Typsnitt

Knappar ➔ Typsnitt

Förloppsindikator

Färg på indikator

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg

Punktlista

Färg på punkt

Block ➔ Default ➔ Färg på text (Samma som textfärgen)