Schemaläggare för evenemangskalender

Modulen “Schemaläggare för evenemangskalender” är en tilläggsmodul för Evenemangskalender-modulen, och gör det möjligt för er att använda er av återkommande evenemang och tillfällen i kalendern.

Modulen placeras i den mall som används för sidor med återkommande evenemang. Ute i skarpt läge finns det sedan en knapp för att lägga till och hantera tillfällen.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge kan ni lägga till vilka metadatafält som ska indexeras tillsammans med varje tillfälle, huruvida automatiska tillfällen från metadata ska läggas till eller ej, storlek på tumnaglar, och inställningar för datumformat. Det finns även avancerade inställningar med möjlighet att justera hur många tillfällen som ska genereras till datakällan.

Indexering

Under “Indexering” lägger ni till de metadatafält som ni vill ska indexeras tillsammans med varje tillfälle. Tryck på “Lägg till”, och sedan får ni välja det metadatafält som ni vill lägga till. Dessa indexeras sedan i sökfunktionen på sajten.

Tillfällen från metadata

När ni aktiverar funktionen “Lägg till automatiskt tillfälle från metadata” och pekat ut metadata för start- och slutdatum kommer schemaläggaren sedan att skapa ett (1) tillfälle för det start- och slutdatumet. För att sedan lägga till fler tillfällen mellan dessa datum går ni in i schemaläggaren ute i visningsläget och lägger till dem.

Tumnaglar

Under “Tumnaglar” finns det möjlighet att ställa in största bredd och höjd på tumnageln. Bilden kommer att skalas ner proportionerligt utifrån de mått som anges.

Datumformat

Under “Datumformat” kan ni själva ställa in vilket format ni vill använda för dag, månad, år, och tidpunkt. Det format som används är “SimpleDateFormat Länk till annan webbplats.”.

Dag: Anges med bokstaven “d”. Vid formatering motsvarar antalet bokstäver det minsta antal siffror som ska skrivas ut. Anger ni alltså bara “d” i fältet för format för dag, kommer datumet sedan att visas som 1 augusti, 2 augusti, etc. Skriver ni istället “dd” kommer det att visas som 01 augusti, 02 augusti, etc.

Månad: Anges med bokstaven “M”. Om antalet bokstäver som anges är 3 eller fler, till exempel “MMM”, skrivs månaden ut i text. Är det färre än 3 skrivs månaden ut med nummer.

År: Anges med bokstaven “y”. Fyra stycken “y” skriver ut hela året, medan “yy” skriver ut de två sista siffrorna i årtalet.

Tidpunkt: Timme anges med bokstaven “H”, och minut med bokstaven “m”. “HH.mm” som anges i inställningarna nedan presenteras således som “10.00”.

Avancerade inställningar

Under sektionen “Avancerade inställningar” har ni möjlighet att justera hur många tillfällen som ska genereras till datakällan, genom att ställa in olika slags begränsningar. Här går det att begränsa antal tillfällen som genereras per evenemang, hur långt bak i tiden tillfällen ska genereras, samt hur lång framåt i tiden tillfällen ska genereras. Bockar ni i någon utav dessa rutor får ni sedan ställa in hur många dagar det ska begränsas till.