Kakgodkännande

Med modulen “Kakgodkännande” får ni möjlighet att lägga till en banner på er sajt för att informera användaren om användandet av kakor samt ger denne möjlighet att godkänna eller inte godkänna kakor.

Bannern placeras upptill eller nedtill på er sajt, och det finns anpassningsmöjligheter av all text samt möjlighet att aktivera en “Jag godkänner inte”-knapp.

Konfiguration

Under modulens konfigurationsläge kan ni anpassa de texter som används i modulen, bannerns position, huruvida en knapp för “Jag godkänner inte” ska finnas eller ej, lägga till och anpassa en länk till mer information, och lägga in skript och kod som ska köras i de fall användaren godkänner kakor.

Inställningar

Under sektionen “Inställningar” finns det möjlighet att anpassa informationstexten i bannern, samt på knappen för att godkänna kakor. Här går det även att välja om bannern ska placeras upptill eller nedtill på sajten. Det finns också möjlighet att aktivera en “Jag godkänner inte”-knapp, vilket ger besökaren möjlighet att inte godkänna kakor. Den här funktionen stänger dock inte av alla kakor på sajten, utan innebär att enbart de skript som ligger under “Inkludera skript vid godkännande” inte kommer att aktiveras.

Länk till mer information

Under “Länk till mer information” kan ni välja att aktivera en länk till mer information, där användaren kan läsa om kakor. Väljer ni att aktivera denna länk får ni i så fall peka ut den sida ni vill att länken ska gå till, och det finns även möjlighet att anpassa länktexten under “Text på ‘Läs mer’-länk”, och att välja om det ska vara en länk bredvid texten eller en knapp.

Inkludera skript vid godkännande

Under “Inkludera skript vid godkännande” finns det möjlighet att - om användaren godkänner - lägga in skript och kod som i så fall ska köras. Trycker ni på “Lägg till skriptkod” läggs det till en redigeringsruta där ni skriver koden direkt. Om ni trycker på “Lägg till skriptfil (intern)” läggs det till ett fält där ni får peka ut den fil ni vill lägga till. “Lägg till skriptfil (extern)” lägger till ett fält där ni istället får ange URL:en till den fil ni vill använda er av.

Avancerade inställningar

Under “Avancerade inställningar” går det att ange namn på kakan där godkännandet sparas. Det här fältet är förinställt med ordinarie namn.