Återkoppling

Med modulen återkoppling kan du snabbt och enkelt samla information om vad besökarna tycker om innehållet på en sida. Statistiken kan sedan loggas i verktyg som Google Analytics eller Vizzit, och mer utförlig feedback kan skickas direkt till den sidansvarige redaktören via e-post.

Modulen presenteras i form av texten "Hjälpte informationen på sidan dig?" med tillhörande "Ja" och "Nej"-knapp.

Förhandsvisning av hur modulen kommer presenteras

Alternativet "Ja" kan logga information i ert analysverktyg om att sidans innehåll är hjälpsamt, och visar besökaren ett tackmeddelande. Alternativet "Nej" kan logga information om att innehållet inte var till hjälp, och visar besökaren ett formulär med möjlighet att skicka in mer utförlig feedback.

Ni styr själva vilka mottagare som ska få ta del av feedbacken, och här finns det möjlighet att skicka till fasta e-postadresser, sidansvarig upekad genom metadata, eller en kombination av båda. I formuläret har ni möjlighet att välja om informationen ska samlas in anonymt, eller om besökaren måste lämna sin e-postadress. Det finns även möjlighet att lägga till godkännande av datalagring för att GDPR-säkra modulen, samt spamskydd från reCAPTCHA.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge har du möjlighet att ställa in vem/vilka som ska stå som mottagare av återkopplingen, vilka fält som ska finnas med i formuläret, vilket analysverktyg som informationen ska loggas till, om spamskydd ska användas för funktionen, samt ange utseende, texter och ikoner för att justera hur modulen presenteras.

Mottagare av feedback

Under "Mottagare av feedback" finns det möjlighet att ställa in ett obegränsat antal mottagare för det mail som går ut när någon har synpunkter på en sida.

Inställningar för mottagare

För varje mottagare ni lägger till finns det möjlighet att välja om det ska vara en fast e-postadress som e-postmeddelandet ska gå till, eller en e-postadress som hämtas dynamiskt från ett metadatafält på sidan. Det här metadatafältet ska då vara av typen "Användare", och måste peka ut en användare med giltig e-postadress.

Alternativ för mottagartyp

Typ av mottagare väljs genom att klicka på pilen i det övre vänstra hörnet när ni ligger till en användare. Observera att ni minst måste ha en användare angiven för att modulen ska visas publikt.

Formulär

Under "Formulär" finns det möjlighet att ange vilka fält som ska visas för användaren vid inskickad feedback.

Inställningar för formulär

Här finns det möjlighet att ställa in att besökaren som skickar återkoppling ska ha möjlighet att ange en e-postadress, samt huruvida det fältet ska vara obligatoriskt. Det går även att visa en checkbox för godkännande av datalagring med möjlighet att själv modifiera texterna.

En e-postadress som skickas in genom formuläret kommer att visas i mailet tillsammans med övrig information, men även användas som svarsadress för de som väljer att svara på återkopplingen.

Loggningar

Under "Loggningar" går det att välja vilken tjänst knapparna ja/nej ska loggas mot. På så sätt kan ni hålla koll på vilka sidor som flest besökare anser behöver förbättras, och vilka sidor som besökarna upplever vara till hjälp - allt samlat tillsammans med övrig information i ert analysverktyg.

Inställningar för loggningar

Viktigt att notera här att att tjänsten måste finnas uppsatt på webbplatsen för att loggningen ska fungera. Denna konfiguration görs under webbplatsens webbplatsinställningar. Mer information om hur loggningarna fungerar går att hitta under rubriken "Loggningar" längre ned på sidan.

Texter

Under sektionen "Texter" har ni möjlighet att själva anpassa de texter som används av modulen.

Inställningar för texter

De fält ni väljer att lämna tomma kommer automatiskt att använda sig av standardtexten som visas förifylld, och även översättas på engelska sidor där modulen används. Väljer ni däremot att skriva över texten på egen hand så rekommenderar vi att ni även lägger ut en översatt språkversion av modulen för att hantera översättningen.

Utseende

Modulen kommer med två valbara teman för hur modulen presenteras utseendemässigt.

Inställningar för utseende

Temat "Envision" använder sig av SiteVision ramverk Envision, vilket innebär att modulen följer SiteVisions standardutseende för webbplatsen. Mer information om hur ni anpassar det här utseendet finns på SiteVisions Hjälpwebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Temat "Beige" gör att modulen får ett färdigdesignat utseende likt det ni ser på exempelbilden tidigare på den här sidan, men då inte längre använder sig av envisions färger och komponentutseende.

Har ni specifika önskemål kring hur modulen ska se ut? Kontakta oss gärna, så kan vi hjälpa er att skräddarsy modulens utseende efter era önskemål.

Inställningar för reCAPTCHA

Under "Inställningar för reCAPTCHA" går det att aktivera ett spamskydd som förhindrar att robotar skickar in spam genom formuläret.

Inställningar för reCAPTCHA

För att det här alternativet ska vara tillgängligt måste ni på förhand ha ställt in de globala inställningarna för reCAPTCHA-nycklar. Dessa inställningar hittar ni i SiteVision under "Tillägg", och att sedan högerklicka på tillägget för funktionen Återkoppling och välja "Globala inställningar". Här fyller ni sedan i den privata och publika API-nyckeln som ska användas för samtliga instanser av återkopplingsmodulen på webbplatsen.

Globala inställningar för reCAPTCHA

Väljer ni att aktivera den här funktionen så måste ni ha ett konto med giltiga nycklar hos reCAPTCHA. Mer information om detta finns på reCAPTCHAS webbplats: https://www.google.com/recaptcha/länk till annan webbplats

Observera att reCAPTCHA kan ha negativ inverkan på tillgängligheten på webbplatsen. Använd det enbart om det är absolut nödvändigt.

Loggningar

I dagsläget finns stöd att logga mot analystjänsten Vizzit och Google Analytics.

Vizzit
Genom att ha Vizzit aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Vizzit inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas i form av likes/dislikes i Vizzit. Observera att ni däremot kommer att behöva ta kontakt med er kontaktperson hos Vizzit för att anpassa rapporterna, så att ni får med denna information i era rapporter.

Google analytics
Genom att ha Google analytics aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Google analytics inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas som händelser i Google Analytics. Dessa händelser hittar ni sedan under "Beteende" och "Händelser".