Återkoppling

Med modulen återkoppling kan du snabbt och enkelt samla information om vad besökarna tycker om innehållet på en sida. Statistiken kan sedan loggas i verktyg som Google Analytics eller Vizzit, och mer utförlig feedback kan skickas direkt till den sidansvarige redaktören via e-post.

Modulen presenteras i form av texten "Hjälpte informationen på sidan dig?" med tillhörande "Ja" och "Nej"-knapp.

Alternativet "Ja" loggar information i ert analysverktyg om att sidans innehåll är hjälpsamt, och visar besökaren ett tackmeddelande. Alternativet "Nej" loggar information om att innehållet inte var till hjälp, och visar besökaren ett formulär med möjlighet att skicka in mer feedback.

Ni styr själva om denna feedback ska gå till en fast e-postadress eller till en sidansvarig angiven som metadata för respektive sida. I formuläret har ni även möjlighet att välja om informationen ska samlas in anonymt, eller om besökaren måste lämna sin e-postadress. Det finns även möjlighet att lägga till godkännande av datalagring för att GDPR-säkra modulen, samt spamskydd från reCAPTCHA.

Modulen har dessutom stöd språkstöd, och kommer automatiskt att översättas på sidor med engelska inställt som språk.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge har du möjlighet att ställa in vem som ska stå som mottagare av feedback, vilka fält som ska finnas med i formuläret, samt vilket analysverktyg som informationen ska loggas till.

Under "Mottagare av feedback" finns det möjlighet att ställa in vem som ska ta emot feedback via e-post. Antingen väljer ni en fast e-postadress för all information, eller så finns möjligheten att dynamiskt välja en mottagare baserat på ett av sidans metadatafält. Sätt i så fall "Typ av mottagare" till "Metadatafält" och peka ut det metadatafält som ska användas. Observera att detta fält måste vara av metadatatypen "Användare". Här finns det även möjlighet att fylla i en e-postadress som ska användas om en användare saknas på en sida.

Under "Formulär" finns det möjlighet att ange vilka fält som ska visas för användaren vid inskickad feedback. Observera att dessa fält kommer att vara obligatoriska, och krävas av användaren om ni har valt att de ska visas.

Under "Loggningar" går det att välja vilken tjänst knapparna ska loggas mot. Viktigt att notera här att att tjänsten måste finnas uppsatt på webbplatsen för att loggningen ska fungera. Denna konfiguration görs under webbplatsens webbplatsinställningar. Mer information om hur loggningarna fungerar går att hitta under rubriken "Loggningar" längre ned på sidan.

Under "Inställningar för reCAPTCHA" går det att aktivera en reCAPTCHA som förhindrar att robotar skickar in spam genom formuläret. Väljer ni att aktivera den här funktionen så måste ni ha ett konto med giltiga nycklar hos reCAPTCHA. Mer information om detta finns på reCAPTCHAS webbplats: https://www.google.com/recaptcha/länk till annan webbplats

Loggningar

I dagsläget finns stöd att logga mot analystjänsten Vizzit och Google Analytics.

Vizzit
Genom att ha Vizzit aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Vizzit inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas i form av likes/dislikes i Vizzit. Ni kan däremot behöva ta kontakt med er kontaktperson hos Vizzit för att anpassa rapporterna, så att ni får med denna information i era rapporter på ett bra sätt.

Google analytics
Genom att ha Google analytics aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Google analytics inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas som händelser i Google Analytics. Dessa händelser hittar ni sedan under "Beteende" och "Händelser".

Utseende

Modulen följer SiteVisions standardutseende för moduler (Läs mer på http://envisionui.io/länk till annan webbplats), men är byggd på ett sätt som gör det möjligt att justera färger och utseende för att bättre passa in på er webbplats. Vill ni ha hjälp med detta är ni alltid välkomna att kontakta oss, så kollar vi på ett lösningsförslag.