Återkoppling

Med modulen återkoppling kan du snabbt och enkelt samla information om vad besökarna tycker om innehållet på en sida. Statistiken kan sedan loggas i verktyg som Google Analytics eller Vizzit, och mer utförlig feedback kan skickas direkt till den sidansvarige redaktören via e-post.

Modulen presenteras i form av texten "Hjälpte informationen på sidan dig?" med tillhörande "Ja" och "Nej"-knapp.

Förhandsvisning av hur modulen kommer presenteras

Alternativet "Ja" kan logga information i ert analysverktyg om att sidans innehåll är hjälpsamt, och visar besökaren ett tackmeddelande. Alternativet "Nej" kan logga information om att innehållet inte var till hjälp, och visar besökaren ett formulär med möjlighet att skicka in mer utförlig feedback.

Ni styr själva vilka mottagare som ska få ta del av feedbacken, och här finns det möjlighet att skicka till fasta e-postadresser, sidansvarig upekad genom metadata, eller en kombination av båda. I formuläret har ni möjlighet att välja om informationen ska samlas in anonymt, eller om besökaren måste lämna sin e-postadress. Det finns även möjlighet att lägga till godkännande av datalagring för att GDPR-säkra modulen, samt minska risken för spam genom att aktivera olika typer av spamskydd.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge har du möjlighet att ställa in vem/vilka som ska stå som mottagare av återkopplingen, vilka fält som ska finnas med i formuläret, vilket analysverktyg som informationen ska loggas till, om spamskydd ska användas för funktionen, samt anpassa utseende och texter för att bestämma hur modulen presenteras.

Mottagare av återkoppling

Under "Mottagare av återkoppling" finns det möjlighet att sätta upp vilka personer som ska få ett mail när ny återkoppling kommer in.

Inställningar för mottagare

Varje mottagare ni lägger till kan antingen vara en fast e-postadress, eller ett utpekat metadatafält som automatiskt plockas upp från den aktuella sidan. Det finns ingen begränsning på hur många mottagare ni kan lägga till för en återkopplingsmodul.

Alternativ för mottagartyp

Ni väljer typ av mottagare genom att klicka på pilen i det övre vänstra hörnet i dialogrutan när ni lägger till en användare. Om ni väljer att dynamiskt hämta användaren från ett metadatafält så är det fält av typen "Användare" som används.

Observera att ni måste ha lagt till minst en användare för att kunna använda modulen Återkoppling.

Loggning av svarsalternativ

Under sektionen "Loggning av svarsalternativ" går det att välja hur knapparna Ja och Nej ska loggas. Här finns dels möjlighet att logga mot ett externt analysverktyg, så som Google Analytics eller Vizzit - men även stöd för att skicka ett e-postmeddelande till de konfigurerade e-postmottagarna med en notis om valet.

Inställningar för loggningar

Viktigt att tänka vid val av loggning mot extern tjänst, är att tjänsten måste finnas uppsatt på webbplatsen för att loggningen ska fungera. Mer information om hur loggningarna fungerar går att hitta under rubriken "Loggningar" längre ned på sidan.

Klicka i alternativet "Skicka ett e-postmeddelande direkt vid svar" om ni önskar att de konfigurerade mottagarna även ska bli notifierade om valet via e-post. Ni har sedan möjlighet att välja om detta ska gälla klick på ja-knappen, klick på nej-knappen eller klick på någon av knapparna.

Formulär för återkoppling

Under sektionen "Formulär för återkoppling" finns det möjlighet att ange vilken information ni vill samla in från användaren vid utförlig återkoppling.

Inställningar för formulär

Här finns det möjlighet att ställa in att besökaren som skickar återkoppling ska ha möjlighet att ange en e-postadress, samt huruvida det fältet ska vara obligatoriskt. Det går även att visa en checkbox för godkännande av datalagring med möjlighet att själv modifiera texterna.

En e-postadress som skickas in genom formuläret kommer att visas i mailet tillsammans med övrig information, men även användas som svarsadress vid besvarad återkoppling.

Inställningar för spamskydd

Under "Inställningar för spamskydd" går det att aktivera olika typer av spamskydd som förhindrar att robotar skickar in onöskad feedback genom formuläret.

Inställningar för reCAPTCHA

Det finns två olika spamskydd tillgängliga för modulen idag:

Honeypot är ett spamskydd som filtrerar bort enklare former av robotar genom att lura dessa till att fylla i fält som inte används. Spamskyddet påverkar inte användarupplevelsen, och är en bra grund som enkelt kan aktiveras utan att blanda in tredjepartstjänster.

reCAPTCHA är en tredjepartstjänst från Google som hindrar de lite mer avancerade robotarna från att använda formuläret. Funktionen kräver att besökaren som skickar in återkoppling klickar i en "Jag är inte en robot"-ruta.

Väljer ni att aktivera spamskydd från reCAPTCHA så måste ni ha ett konto med giltiga nycklar hos reCAPTCHA för version 2. Mer information om detta finns på reCAPTCHAS webbplats: https://www.google.com/recaptcha/ Länk till annan webbplats.

Dessa nycklar anger ni under modulens globala inställningar för att få tillgång till alternativet att aktivera reCAPTCHA.

Globala inställningar för reCAPTCHA

Observera att reCAPTCHA kan ha negativ inverkan på tillgängligheten på webbplatsen. Använd det enbart om det är absolut nödvändigt. Beroende på konfiguration av er reCAPTCHA-nyckel så kan funktionen även orsaka problem för användare som inte har JavaScript aktiverat i sin webbläsare.

Utseende

Modulen kommer med två valbara teman för hur modulen presenteras utseendemässigt.

Inställningar för utseende

Temat "Envision" använder sig av Sitevision ramverk Envision, vilket innebär att modulen följer Sitevisions standardutseende för webbplatsen. Mer information om hur ni anpassar det här utseendet finns på Sitevisions Hjälpwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Temat "Beige" gör att modulen får ett färdigdesignat utseende likt det ni ser på exempelbilden tidigare på den här sidan, men då inte längre använder sig av envisions färger och komponentutseende.

Har ni specifika önskemål kring hur modulen ska se ut? Kontakta oss gärna, så kan vi hjälpa er att skräddarsy modulens utseende efter era önskemål.

Texter

Under sektionen "Texter" har ni möjlighet att själva anpassa de texter som används i modulen.

De fält ni väljer att lämna tomma kommer automatiskt att använda sig av standardtexten som visas förifylld, och även översättas på engelska sidor där modulen används. Väljer ni däremot att skriva över texten på egen hand så rekommenderar vi att ni även lägger ut en översatt språkversion av modulen för att hantera översättningen.

Inställningar för texter

Under den utfällbara sektionen "Valfria textytor" finns det även möjlighet att lägga till ytterligare texter ovanför formuläret, under fritextfältet för återkoppling eller under formuläret. Dessa ytor kan med fördel användas till att förklara hur ni behandlar informationen som kommer in, om användarna kan förvänta sig svar på sin återkoppling eller liknande.

Loggningar

I dagsläget finns stöd att logga mot de externa analystjänsterna Vizzit och Google Analytics.

Vizzit
Genom att ha Vizzit aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Vizzit inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas i form av likes/dislikes i Vizzit. Observera att ni däremot kommer att behöva ta kontakt med er kontaktperson hos Vizzit för att anpassa rapporterna, så att ni får med denna information i era rapporter.

Google analytics
Genom att ha Google analytics aktiverat på webbplatsen och aktivera modulen med Google analytics inställt som verktyg för loggning, så kommer loggningarna automatiskt att loggas som händelser i Google Analytics. Dessa händelser hittar ni sedan under "Beteende" och "Händelser".