Enkelt diagram

Modul för att göra enkla diagram i Sitevision, all konfiguration av datapunkter görs i modulens inställningar och den stödjer följande diagram av typen munk-, stapel- och linjediagram.

Konfiguration

Under modulens inställningar ställer du in vilken typ av diagram du vill visa, vilka datapunkter den ska innehålla och vilket färgschema den ska använda. Färscheman sätts upp i modulens globala inställningar och du kan antingen välja mellan ett antal fördefinerade färger eller sätta upp ett helt eget schema.

Typ av graf

Förstora bilden

Här ställer du in vilken typ av diagram som ska visas, du kan välja mellan Cirkeldiagram, Stapeldiagram och Linjediagram.

Väljer du Stapeldiagram får du valet att sätta upp "Kategorier" för att kategorisera dina värden samt möjligheten att stapla staplarna. Väljer du Linjediagram behöver du alltid sätta upp "Kategorier".

En kategori består enbart av en etikett och kan ses som en rubrik-kolumn i Excel, till dessa etiketter kan man sedan koppla värden vilket görs under "Data".

Exempel på diagramtyper

Förstora bilden

Cirkeldiagram

Stapeldiagram

Linjediagram

Data

Här lägger du in dina datapunkter som kommer att utgöra ditt diagram. Du har också möjlighet att lägga till prefix på ditt värde under "Värdetyp". För att göra ditt diagram tillgängligt behöver du även fylla i en beskrivningstext, denna text läses upp för besökare som inte har möjlighet att se ditt diagram. Tänk på att du här ska beskriva precis den information man ser i diagrammet så att även /funktionsnedsatta användare/ kan tillgodogöra sig informationen.

Lägga till datapunkt

Förstora bilden

När du lägger till eller redigerar en datapunkt får du fylla i dess etikett samt vad den ska ha för värden inom respektive kategori.

Värdetyp
Här anger du eventuellt prefix till ditt värde, denna används enbart visuellt för att besökaren lättare ska förstå vad det är man ser.

Beskrivningstext
Läses upp för besökare som inte har möjlighet att se ditt diagram. Tänk på att du här ska beskriva precis den information man ser i diagrammet så att även /funktionsnedsatta användare/ kan tillgodogöra sig informationen.

Utseende

Förstora bilden

Här får du välja ifall du vill visa datapunkternas etiketter tillsammans med dess färg under grafen vilket ofta kallas "legend" i diagramsammanhang.

Du kan också anpassa vilket färgschema som ska användas för detta specifika diagram. Om inget väljs här används standardschemat från modulens globala inställningar.