Filtrerbar listning

Modulen Filtrerbar listning låter er lista artiklar och sidor på er webbplats, med möjlighet att filtrera, sortera och kategorisera dessa utifrån ett gäng olika faktorer.

Era redaktörer kan på ett enkelt sätt peka ut ett valfritt antal startpunkter i sidstrukturen vars undersidor/artiklar ska listas. Ni kan sedan ställa in ett eller flera metadatafilter för att göra ett urval bland dessa sidor, samt sorteringinställningar för att styra ordningen på de listade sidorna.

Mot besökaren finns det möjlighet att aktivera kategorisering, vilket dels innebär att en sidas kategori (uppmärkt genom metadata) visas i listningen, men även att besökaren har möjlighet att filtrera bland de listade sidorna baserat på denna/dessa kategorier.

Modulen kommer med två olika utseenden (Lista eller puffar), men har även stöd för en obegränsad mängd egna mallar i de fall ni vill ha ett helt anpassat upplägg eller utseende.

Konfiguration

Nedan följer en beskrivning av de olika konfigurationsmöjligheterna. För förteckning över temavariabler se Temainställningar.

Sidor och artiklar

Under listan Källor finns det möjlighet att peka ut ett fritt antal noder i webbsidans struktur som ska fungera som startpunkt för listningen. Genom att klicka på knappen "Lägg till" under listan kan ni lägga till en ny startpunkt. För att redigera en befintlig startpunkt dubbelklickar ni bara på den raden i listan, så kommer inställningarna för denna att komma upp.

Inställningsvy för ny startpunkt

Som standard hämtas samtliga underliggande sidor och artiklar i den strukturgren som pekas ut här, men genom att bocka i rutan "Begränsa urvalet till att endast innefatta direkt underliggande sidor" kan ni låsa funktionen till att endast hämta de undersidor som ligger direkt under den utpekade noden. Observera att detta är en relativt prestandakrävande operation, och endast bör användas i de fall som den utpekade noden har ett mindre antal undersidor.

Genom checkrutan "Gör ett urval baserat på metadata" kan ni bestämma att endast vissa sidor eller artiklar ska visas i listan, baserat på värdet i ett visst metadatafält. När ni bockar i rutan fälls en lista ut där ni kan sätta upp regler för vilka artiklar som får visas.

I samband med att ni sätter upp en ny regel så får ni peka ut ett metadatafält som regeln ska gälla för, samt ett värde som sidorna i urvalet måste ha specificerat för det aktuella fältet för att de ska visas. Om ni väljer att lägga till flera regler i en och samma modul så kräver det att samtliga regler är uppfyllda för att sidan ska visas.

Sortering

Under sektionen Sortering finns en lista med möjlighet att sätta upp olika sorteringsregler. Dessa avgör ordningen för hur innehållet kommer att flöda. Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till ett nytt sorteringsfält.

Konfigurationsvy för sortering

Genom att klicka på pilen i fönstrets vänstra hörn går det at välja vilken typ av information som regeln ska filtrera på - ett visst metadatafält eller ett systemvärde.

Väljer ni metadatasortering så kan ni antingen peka ut ett metadatafält direkt genom gränssnittet, eller ange en identifierare för metadatafältet på egen hand. Ni har även inställningar för om ordningen ska vara stigande eller fallande, samt om ni vill använda ett anpassat sökindex för det här fältet.

Väljer ni systemvärde som sortering så får ni specificera vilket systemvärde sorteringen ska gå på, samt om det ska vara fallande eller stigande sortering.

Som standard sorteras alltid sidorna på publiceringsdatum. Väljer ni att lägga till flera regler för sortering i listan så rangordnas dessa med den första regeln som starkaste faktor. Ni har möjlighet att flytta runt reglerna i listan genom att dra och släppa dessa i den ordning ni önskar.

Paginering

Klicka i kryssrutan "Aktivera paginering" för att dela upp de olika sidorna i listningen på flera sidor. En paginering kommer att skrivas ut längst ner på sidan för besökarna med möjlighet att bläddra mellan de paginerade sidorna. Under nummerfältet "Antal objekt per sida" går det att ställa in hur många träffar som ska visas för varje sida. I de fall paginering inte är aktiverad så används värdet i denna ruta för att begränsa det totala antal träffar som ska visas i listningen.

Kategorier

Checkrutan "Visa kategori för sidorna i listningen" gör det möjligt att peka ut ett metadatafält för de listade sidornas kategori/kategorier, som sedan visas tillsammans med sidorna i listningen. Genom att aktivera denna inställning öppnar ni även upp en inställningssektion för filtrering som ni kan läsa mer om nedan.

Filtrering

För att få åtkomst till inställningssektionen "Filtrering" så behöver inställningen "Visa kategori för sidorna i listniingen" vara ibockad. Under den här sektionen kan ni aktivera en filtreringsfunktion i modulen som gör det möjligt för besökaren att filtrera listan på de kategorier som ni tidigare ställt in.

Konfigurationsvy för filtrering

De inställningar som fälls ut rör främst de olika texterna som ska visas i filtreringssektionen på listningssidan, men ni har här även möjlighet att välja om filtreringen ska presenteras genom radioknappar eller som en dropdown (vilket kan vara fördelaktigt om ni har väldigt många filtreringsalternativ). Standardtexterna i dessa fält kommer att användas om inget annat värde anges, och finns översatta på svenska och engelska. Men här finns även en checkruta för "Uppdatera listan automatiskt vid val av kategori". Om denna ruta är ibockad kommer filtreringen att slå igenom direkt när besökaren klickar på något av kategorivalen. I övriga fall kommer besökaren att på egen hand klicka på knappen Filtrera innan filtreringen slår igenom.

Mallar och utseende

Under den här sektionen hittar ni inställningar för modulens utseende och markup. Genom att justera inställningen i fältet "Mall för listningen" kan ni välja om nyheterna ska presenteras i puff/kort-vy, listvy eller enligt en egen anpassad velocitymall. Om ni vill använda egen markup för mallen så kan ni antingen peka ut en .vm-fil från filarkivet med denna mall, eller skriva in denna direkt i kodfältet som dyker upp vid val av alternativet "Egen velocitymall (text)". Under detta textfält finns en enkel dokumentation över vilka värden som finns tillgängliga att jobba med i velocitymallen.

Den här sektionen innehåller även inställningar för hur rubrik, ingress, bild och datum ska hämtas upp i listan. Ni bockar i checkrutan för varje del ni vill visa i listningen, så kommer detta automatiskt att slå igenom för de inkluderade mallarna utifrån det metadatafält ni ställt in ska användas.