Temainställningar

Inställningarna nedan beskrivs under förutsättning att modulen inte har specialanpassats. Har du några frågor eller stämmer det inte med er modul — tveka inte att fråga oss.

Temainställningar för modulen Filtrerbar listning

Del av modulen

Inställning

Temainställning (Webbplatsinställningar ➔ Tema)

Generellt

Fokusmarkering

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg

Sök/Filtrering

Färg på kantlinje

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Färg för kantlinje

Formulärfält

Färg på kantlinje

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Färg för kantlinje


Kantradie

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Kantradie


Typsnitt

Grundläggande ➔ Typsnitt ➔ Typsnitt

Knapp

Bakgrundsfärg

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg


Färg på text

Grundläggande ➔ Färger ➔ Färg för typsnitt


Typsnitt

Grundläggande ➔ Typsnitt ➔ Typsnitt


Storlek på text

Grundläggande ➔ Typsnitt ➔ Grundstorlek för typsnitt


Kantradie

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Kantradie

Kategorier

Färg på kantlinje

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Färg för kantlinje


Kantradie

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Kantradie


Typsnitt

Grundläggande ➔ Typsnitt ➔ Typsnitt

Informationsruta

Bakgrundsfärg

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg

Listning

Färg på kantlinje

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Färg för kantlinje


Kantradie

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Kantradie

Bild

Bakgrundsfärg (visas om bild saknas)

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg

Kategori i listning

Bakgrundsfärg

Element ➔ Primary ➔ Bakgrundsfärg


Kantradie

Grundläggande ➔ Kantlinje ➔ Kantradie