Öppettider

Limeparks regelbaserade öppettiderfunktion. Genom att lägga upp era öppettider i form av regler behöver man inte justera dem för varje år.

Schemalägg öppettider

Används för att lägga upp en regeluppsättning. Denna regeluppsättning kan man sedan använda sig utav i en visningsmodul för att visa sina öppettider.