Kollagemeny

Med modulen kollagemeny kan ni enkelt skapa ett länkat bildkollage som består av undersidor eller utpekade sidor. Med hjälp av konfigurationsläget är det möjligt att anpassa mönstret efter hur många bilder (sidor) och vilken information ni vill visa.

Konfiguration

Genom konfigurationsgränssnittet kan ni peka ut de sidor som ni vill visa i kollagemenyn samt anpassa hur kollagemenyns innehåll ska utformas. Det är möjligt att välja mellan olika förinställda mönster - eller använda ett eget mönster om ni vill pröva era vingar och skapa upp ett eget med CSS-regler.

Inställningar för kollage

Under sektionen Inställningar för kollage väljer ni ett mönster för kollaget, vilken typ av källa ni vill använda er av, samt har möjlighet att begränsa hur många bildlänkar som ska visas i kollaget.

Det finns tre olika alternativ till val av källa - antingen kan ni peka ut underliggande sidor, peka ut enskilda sidor, eller peka ut dem med hjälp av ett metadatafält.

Om ni vill lista underliggande sidor till den nuvarande sidan eller en annan valfri sida på webbplatsen så väljer ni alternativet Underliggande sidor. Ni har då möjlighet att välja en startpunkt, och underliggande sidor till den utpekade startpunkten kommer då att listas i kollagemenyn. Väljer ni ingen startpunkt så kommer modulen automatiskt att lista underliggande sidor till den aktuella sidan.

Om ni har ett gäng förbestämda sidor som ska listas i kollagemenyn så kan ni istället välja alternativet Utpekade sidor. I detta fall får ni själva peka ut och sortera ett fritt antal sidor direkt från modulens inställningar som ska listas i den aktuella kollagemenyn. För att lägga till en sida klickar ni på knappen Lägg till, varpå ni kommer att få möjlighet att välja vilken sida ni vill inkludera. För att sortera ordningen på sidorna kan ni helt enkelt dra och släppa de olika raderna i listan över inkluderade sidor, så prioriteras dessa enligt samma ordning i bildgridet.

Om ni sätter upp modulen i en sidmall och vill låta redaktörerna styra innehållet för varje enskild sida som baseras på mallen, så kan det vara en idé att välja alternativet Metadatafält. I detta fall får ni peka ut ett fält på webbplatsen av typen "Relaterad information", där ni sedan kan peka ut vilka sidor som ska listas i kollagemenyn för varje enskild sida. Observera att metadatafältet måste finnas uppsatt innan den här inställningen kan göras.

Längst ner i den här sektionen är det också möjligt att ställa in om antalet bildlänkar ska begränsas, och i så fall till hur många. Modulen kommer i det här fallet sluta lista bildlänkar när maxtaket är uppnått.

Inställningar för bildlänk

Under sektionen Inställningar för bildlänk kan ni välja vilket innehåll som ska visas och hur det ska utformas. Här gör ni också inställningar för hur bild, rubrik, ingress och kategorier ska hämtas om ni väljer att visa det.

För att bilderna ska kunna hämtas från de utpekade sidorna behöver ett metadatafält för bild pekas ut. Om ni använder er av Open Graph på er webbplats kan ni peka ut metadatafältet Open Graph bild, annars behöver ni sätta upp ett metadatafält som kopplas till en bildmodul med namnet Bild. Om inget metadatafält anges hämtas SV.Image.

Vid val av rubrik kan ni välja att hämta det från sidans namn eller sidans rubrik. Om ni vill hämta sidans rubrik behöver ni peka ut ett metadatafält för rubriken, och även här kan ni med fördel använda Open Graph rubrik om ni har detta uppsatt. Om ni inte har det behöver ni sätta upp ett metadatafält som kopplas till textmodul med namn Rubrik. Om inget metadatafält anges hämtas SV.Title.

Om ni vill visa ingress och kategorier behöver ni peka ut metadatafält även för dessa. Om webbplatsen inte har metadatafält för dessa uppsatta behöver de sättas upp. När ni pekar ut ett metadatafält för kategori förutsätter det att det är av metadatatypen Enval eller Flerval. Anges inget metadatafält för ingressen hämtas SV.Description.

Observera att SV.Image, SV.Title och SV.Description endast finns uppsatt för artiklar, och inte vanliga sidor. För vanliga sidor krävs att ni själva har satt upp metadatafält som speglar bildmodulen och textmodulerna för rubrik och ingress. Det är viktigt att textmodulerna heter "Rubrik" respektive "Ingress", och bildmodulen "Bild", för att metadatafälten ska kunna hämta dem.

Utseende och effekter

Under sektionen Utseende och effekter kan ni välja hover-effekt (effekt som animeras när muspekaren förs över bildlänken) och hur stort avståndet ska vara (i måttet em) mellan varje bildlänk.