Panikknapp

Modulen Panikknapp kan med fördel användas på sidor med känsligt innehåll, och tillåter besökaren att snabbt lämna sidan samtidigt som den aktuella sidan plockas ur navigationshistoriken och därmed inte går att backa tillbaka till.

Exempel på panikknapp

Utseende

Modulen presenteras i form av en knapp som leder besökaren till valfri sida. Knappen visas som standard med ett utseende hämtat från Sitevisions temainställningar, men kan även anpassas med egen CSS eller genom att välja det medföljande temat "Nödutgång".

Vid val av standardutseendet "Envision" (det tekniska namnet för Sitevisions tema) finns möjligthet att ställa in vilken knapptyp som ska användas. Mer information om detta och övriga anpassningsmöjligheter i teman finns att läsa på Sitevisions hjälpwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konfiguration

Modulen har inställningar för att anpassa knapptext, ange externt länkmål för knappen samt ställa in hur bakåthistoriken ska påverkas för besökare som klickat på knappen.

Inställningsmöjligheter för panikknapp

Knapptext

Under fältet "Knapptext" anger du den text som ska visas i knappen. Om du lämnar fältet tomt kommer en standardtext att visas. Observera att knapptexten inte automatiskt kommer att översättas till sidans språk om du manuellt anger text, utan då rekommenderar vi att ni placerar en modul per språk och därmed ställer in översättningar på egen hand.

Länkmål

Här har ni möjligheten att ange en extern länkadress dit panikknappen ska ta besökaren. Lämnar ni detta fält tomt används standardlänken (https://www.google.se).

Radera historik

Om ni klickar i alternativet "Radera nuvarande sida från webbläsarens bakåthistorik om möjligt" så kommer den nuvarande sidan att döljas ur navigationshistoriken om besökaren försöker backa med hjälp av webbläsarens bakåtknapp. Om checkrutan med det här alternativet är ibockad så kommer alltså besökaren i största möjliga mån att hamna på sidan innan den aktuella sidan vid klick på bakåtknappen.

För att säkra upp detta ytterligare så har ni möjlighet att även peka ut en "Ersättningssida" vid bakåtnavigation om så önskas. Om en sådan sida finns utpekad, så kommer besökaren istället att hamna på denna sida vid klick på bakåtknappen efter det att panikknappen använts. Därefter låser vi navigationen och förhindrar att bakåtknappen kan användas för att avslöja sidan som besökaren har lämnat.

Läs gärna mer om funktionens begränsningar under rubriken "Begränsningar" nedan.

Begränsningar

Samtliga funktioner för att påverka bakåtnavigationen i webbläsaren kräver att besökaren har JavaScript aktiverat. Av tekniska skäl så har modulen mycket begränsade möjligheter att påverka en användares navigationshistorik. Vi har därför försökt nyttja de möjligheter som finns till max för att förhindra bakåtnavigation så gott vi kan. Observera dock att olika webbläsare hanterar dessa funktioner på lite olika sätt, och att resultatet kan variera en aning beroende på vilken webbläsare besökaren använder.

Vi vill även vara tydliga med att modulen aldrig har möjlighet att helt och hållet radera webbläsarens besökshistorik helt. Funktionen begränsar först och främst bakåtnavigation, men vi rekommenderar alltid de som använder modulen att även i textform uppmana besökaren om privat surfing eller radering av webbläsarhistorik fungerar - för att radera samtliga spår efter besök på sidor med känsligt innehåll.