Valbara nyheter

Med modulen Valbara nyheter får användarna till ett intranät möjlighet att välja vilka nyhetskategorier man är intresserad av att se. Det går även att anpassa så att vissa kategorier visas för specifika användare/grupper.

Med en rad olika inställningar både globalt samt per instans ger modulen stora möjligheter att anpassa nyhetsflödet så att det är relevant för varje användare. Modulen har stöd för att peka ut metadatafält (enval och flerval) samt strukturer som kategorier. I de globala inställningarna kan man även välja att göra nyhetskategorier tvingande för samtliga eller specifika grupper/användare. På så sätt kan man vara säker på att viktig information når de som berörs.

Tack vare dessa inställningar finns det olika sätt man kan välja att lista nyheter. Exempelvis likt en vanlig nyhetsmodul, skillnaden är att den utgår från de kategorier som är inställda globalt. Du kan där lägga till en kategori för till exempel en förvaltning som är valbar, sen under förvaltningen startsida så kan du lista enbart nyheter från den kategorin.

Det går även att sätta upp ett större arkiv där användarna kan se samtliga nyheter från sina valda kategorier. Man kan också konfigurera så att man kan filtrera på år/månad eller någon av sina valda kategorier.

Konfiguration

Det första man ställer in under inställningarna är vilken konfiguration man vill använda. Dessa är alltså de konfigurationer som man satte upp under Globala Inställningar.

Urval

Man kan här även begränsa vilka strukturer just den här instansen ska leta artiklar under samt begränsa antal som ska visas och ifall det ska pagineras.

Använd urval av kategorier

Aktiveras denna så åsidosätts användarnas egna inställningar. Denna funktion används oftast när man vill göra en listning på en sida med nyheter specifika för en förvaltning då allt kommer listas från den valda kategorin.

Tillåt besökaren att filtrera nyhetslistan

Aktiverar en högerspalt med filtrerings-möjligheter i nyhetslistningen. Man kan välja på att låta användarna filtrera på sina valda kategorier eller samtliga kategorier. Det finns också möjligheter att aktivera ett filter som låter användarna välja en specifik månad att se nyheter för.

Under Utseende kan man konfigurera upp en eget utseende för denna specifika instans.

Läs mer om mallkomponenten.

Texter

Under texter kan du ställa in de olika texterna som visas i modulen.