Mallkomponent

I denna funktion kan man välja och konfigurera vilken mall man vill att sitt innehåll ska presenteras med. Genom att klicka på "Kugghjulet" bredvid vald mall så kan man i detalj styra hur data och information ska hämtas in till de olika fälten i mallen.

Inställningar

Under fliken "Inställningar" ligger generella inställningar för mallen, vad som finns tillgänligt att justera här är olika beroende på vilken mall som konfigureras.

Innehåll

Under fliken "Innehåll" får man en förhandsgranskning över hur mallen ser ut och vilka olika fält det finns som man kan ha data i. Vilka tillgängliga fält det finns samt deras struktur styrs beroende på vilken mall man har.

För att redigera ett fält så dubbelklickar man antingen på innehållet i förhandsgranskningen till höger eller i fältväljaren till vänster. Är innehållet utgråat går det inte att redigera.

Inställningar för ett fält

När man dubbeklickat och öppnat ett fält så kan man konfigurera det fältet. Vilka inställningsmöjligheter som finns beror på vilken typ av fält det är (text eller bild) och vad mallen tillåter att man justerar.

Generellt för alla är att man får välja hur datat ska hämtas upp från aktuell sida/artikel samt ifall man vill använda ett standarvärde.

För att konfigurera hur datat ska hämtas så klickar du i fältet "Hämta data från" och en ny ruta öppnas.

Välj datakälla

Välj varifrån datat ska hämtas. De olika valen är:

 • Metadatafält: Peka ut ett metadatafält som är uppsatt antingen på huset eller som mallmetadata.
 • Metadatafält (avancerad): Skriv in identifieraren på det metadatafält som ska användas.
 • Systemvärde: Välj mellan ett par fördefinerade systemvärden såsom publiceringsdatum.
 • Textmodul: Ange ett namn på den textmodul som innehållet ska läsas upp från.
 • Bildmodul: Ange ett namn på den bildmodul som en bild ska läsas upp från.
 • Aktuell nod: Ger tillbaka nuvarande sida/artikel
 • Sida: En fast utpekad sida, används oftast som standardvärde.
 • Bild: En fast utpekad bild, används oftast som standardvärde.
 • Fil: En fast utpekad fil, används oftast som standardvärde.
 • Fast text: Ange en fast text
 • Användarfält: Hämta data från ett användarfält, fungerar enbart om det är en användarnod som ska presenteras.
 • Profilbild: Hämtar upp profilbilden från användarnoden som ska presenteras.

Javascript (avancerat)

Skriv in egen skriptkod för att hämta ut värdet. Sätt variabeln result till det värde som ska användas. Till koden skickas item som är aktuell nod som renderas samt context som kommer direkt från den modul som renderar med hjälp av denna funktion.