Julkalender

Limeparks modul "Julkalender" gör det möjligt att presentera en snygg och funktionell adventskalender med öppningsbara luckor. Luckorna är datumstyrda, och innehållet låses upp vid angivet datum per lucka. Med många inställningsmöjligheter har ni goda möjligheter att anpassa hur kalendern ska bete sig.

Kalenders olika luckor konfigureras direkt i modulinställningarna, och kan därifrån länkas vidare till andra sidor på webbplatsen om så önskas. Här finns även inställningar för utseende, så som färgtema och layout.

Kalenderluckor

I listan "Kalenderluckor" konfigurerar ni upp de luckor som ska visas för kalendern. Luckorna kommer att presenteras enligt listans ordning, så här har ni även möjlighet att dra och släppa luckor för att ändra denna. Dubbelklicka på en lucka för att ändra dess inställningar. Om ni vill skapa en ny lucka klickar ni på knappen "Lägg till" under listan.

För varje lucka anger ni en siffra och ett datum. Datumet som anges styr vilken dag innehållet i luckan blir tillgängligt. Innan detta datum inträffar kommer luckan alltså att vara låst. Till luckan har ni även möjlighet att lägga till en text, bild och länk. Om bild är angiven visas den högst upp i luckan, följt av texten och sist länken. Har ni i modulen aktiverat inställningen "Länka luckorna direkt till källsidan", så kommer luckan att gå direkt till den här länken vid klick, istället för att öppnas som vanligt.

Utseende

Under sektionen "Utseende" kan ni göra en del anpassningar i hur modulen ser ut och fungerar. Följande alternativ finns tillgängliga:

Länka luckorna direkt till källsidan

Genom att markera det här alternativet, så kommer samtliga luckor som innehåller en länk att direktlänkas till den länkade sidan. Luckan kommer alltså inte att öppnas vid klick, utan istället leda vidare direkt till undersidan.

Öppna automatiskt dagens lucka

Med detta alternativ markerat så kommer dagens lucka att vara öppen redan vid sidladdning. Det krävs då alltså inte ett klick på luckan för att innehållet ska visas.

Stäng luckorna för dagar som passerat

Som standard så är passerade dagars luckor öppnade vid sidladdning. Genom att markera det här alternativet så är dessa istället stängda, vilket innebär att besökaren behöver klicka på luckan för att avslöja dess innehåll.

Dölj luckans nummer vid öppnad lucka

Som standard så visas en text i varje lucka med information om vilket nummer luckan tillhör. Genom att markera detta alternativ så kommer denna text inte att skrivas ut.

Inaktivera animation

Markera detta alternativ om ni vill inaktivera animationen vid öppnad lucka.

Temafärg

Här har ni möjlighet att välja vilket färgtema som ska användas för texter och bakgrunder i modulen, för att enklare kunna anpassa det utifrån bakgrundsbild eller övrigt utseende på webbplatsen.

Layout

Här har ni möjlighet att specificera hur luckorna i kalendern ska flöda. Väljer ni alternativet "Flytande" så kommer varje enskild lucka ta sin storlek, och luckorna kommer att placera sig där det finns plats. Väljer ni alternativet "Rutnät" så kommer luckorna automatiskt att anpassa sig i höjd utifrån kringliggande luckor för att linjera med varandra.

Bakgrundsbild för kalender

Här kan ni specificera en bakgrundsbild som ska användas för hela kalendern. Bakgrundbilden hamnar på ytan bakom alla luckor.