Puffar

Med hjälp av modulen “Puffar” kan ni enkelt skapa och placera olika slags pufftyper på er sajt. Genom att ni själva får skapa och konfigurera olika pufftyper går det att anpassa dem utifrån egna behov och önskemål.

Konfiguration

I modulens globala inställningar har ni möjlighet att skapa olika pufftyper som kan konfigureras på olika sätt - till exempel text- eller bildpuffar. När modulen sedan används på en sida eller mall får ni i puffens inställningar välja vilken pufftyp som ska användas, samt ställa in startpunkt för puffen.

Globala inställningar - skapa ny pufftyp

När ni väljer att skapa en ny pufftyp får ni först namnge puffen. Under “formatmall för rubrik” kan ni sedan välja vilken formatmall som ska användas för puffens rubrik. De tre checkboxarna kan kryssas i om ni vill använda bild/ikon, ingress, eller etiketter.

Använd bild/ikon

Kryssar ni i att ni vill använda bild/ikon får ni upp ytterligare inställningar där ni i första hand får välja om ni ska använda er av en bild eller ikon. I fältet “metadatafält” anger ni identifieraren för det metadatafält som ni vill hämta bilden från i första hand. Fälten “maxbredd på bilder” samt “maxhöjd på bilder” gör det möjligt för er att ställa in max -bredd och höjd. Om bilden skulle vara större/bredare kommer den att skalas ner skalenligt.

Använd ingress

Om ni vill använda ingress i puffarna får ni i inställningarna ange det metadatafält som ingressen ska hämtas från i första hand, samt välja den formatmall som ni vill att ingressen ska använda.

Använd etiketter

Väljer ni att använda etiketter får ni sedan ställa in den formatmall som etiketterna ska använda.

Extra fält

Här kan ni välja om ni vill lägga till extra fält som puffen ska bestå av som visas som en “tagg”, om ni till exempel vill tagga kategorier från ett metadata. För att skapa ett nytt fält får ni först välja det metadatafält som texten ska hämtas från. Sedan får ni välja den formatmall som ska användas, samt ange ett klassnamn för detta fält.

Konfigurera appen ute på sidor/mallar

När ni har konfigurerat de pufftyper som ni önskar använda är det dags att börja använda modulen ute på sidor/mallar. När ni har placerat ut modulen och öppnat dess inställningar får ni först och främst välja vilken pufftyp som ni ska använda er av. Under “Startpunkt” anger ni sedan startpunkten för själva listningen - antingen den aktuella sidan, en annan startpunkt som ni själva pekar ut, från ett särskilt metadata, eller om ni vill göra en egen lista.