Scheman

Varje öppettider-modul innehåller funktioner för att administrera scheman. Där kan du skapa och ändra schemainställningar, du kan även redigera regler.

Välja schema

I rutan "Välj schema" så kan du välja ett eller flera scheman som ska användas i modulen. När du väljer schema så får du även möjlighet att redigera dess regler och ändra dess inställningar.

Till höger om "Välj schema" finns en knapp för att skapa ett nytt schema.

Skapa ett nytt schema

För att skapa ett nytt schema trycker du på knappen "Lägg till schema". Då kommer det upp en ruta där du kan fylla i namn, eventuell sida samt en kortare beskrivning. Var och hur dessa fält används är upp till respektive modul.

Ändra schemainställningar

Här kan du ändra samma texter/länkar som ovan.

Redigera regler

Om du trycker på knappen "Redigera regler" så öppnas regelredigeraren upp. Tryck här för att läsa mer om hur du redigerar regler.