Redigera regler

Ett schema är en samling med regler som tillsammans beskriver hur dina öppettider ser ut. Genom att funktionen själv räknar ut när de svenska högtiderna och lediga dagarna inträffar varje år behöver du bara sätta upp vissa regler en gång, sen fungerar det år ut och år in.

För att hantera dina regler kan du antingen använda "Listvyn" eller "Kalendervyn". I kalendervyn får du dessutom en översikt över hur dina regler har tolkats av modulen och kan säkerställa att de fungerar enligt hur du önskar.

OBS! När du sparar reglerna från denna vy publiceras dessa direkt! Det är alltså inte beroende av att du sparar modulen eller publicerar sidan.

Kalendervy

I kalendervyn visas dina regler i en kalender. Här får du en förhandsgranskning över hur dina regler har uppfattats av modulen. Du kan gå framåt och bakåt i månaderna.

Genom att klicka på en regel (ex Vardagar) så öppnar du redigeringen för den regeln.

Skapa en ny regel

Lite beroende vad för typ av regel du ska skapa så finns det två olika sätt att starta igång funktionen för att skapa en regel. Om du ska...

...skapa en regel som gäller några specifika datum, såsom 20 till 24 februari. Tryck då ner musknappen på den 20:e och dra musen till den 24:e och släpp sedan musknappen, du ser då att dessa dagar markeras lite diskret. När du släpper musknappen kommer regelredigeringen upp med denna utfiltrering redan ifylld.

...skapa en regel som gäller en högtid/veckodag, såsom midsommarafton. Tryck på pilarna uppe till vänster i kalendern för att ta dig till korrekt månad. Klicka sedan på texten som stämmer överens med din högtid, exempelvis "Midsommarafton" här nedan. Fördelen med att peka ut högtider/veckodag är att dessa beräknas år per år. Funktionen har alltså koll på exakt vilket datum Midsommarafton inträffar, år för år.

Du kan läsa mer om hur regler konfigureras under "Redigering av regel"

Listvy

I listvyn får du en snabb överblick över vilka regler som existerar på ditt schema. Här kan du sortera, ta bort och redigera dina regler.

Genom att klicka på "Lägg till regel" skapar du en ny regel.

Regler

En regel är också en bit med information, exempelvis "Vardagsöppet", som med hjälp av inställningar beskriver för funktionen hur öppettiderna ska vara. På varje regel kan man bland annat ange vilka dagar den gäller för, vilka tider det är öppet eller stängt.

Reglerna kontrolleras uppifrån och ner och den senaste regeln som matchar på dagens datum är den regeln som används vid presentation mot besökaren. Exempel: Har man i regeln "Vardagar" specificerat att det är öppet Måndag - Fredag, 10-16 och man sedan har en regel som säger att Julafton ska vara stängt. Om regeln "Julafton" ligger efter "Vardagar" i listan så kommer alltså julafton att vara stängt, även om det skulle inträffa på en vardag.

Sortering av regler

Du sorterar reglerna genom att dra i rubriken i "Listvyn".

Redigering av regel

Namn
Ange det namn regeln ska ha i listan. Döp detta tydligt till vad regeln är tillför, på så sätt är det lättare för andra redaktörer att snabbt redigera korrekt regel.

För vilka dagar gäller regeln?
Kryssa för de dagar som regeln ska gälla för. I exemplet ovan så är alla vardagar utpekade och regeln kommer således gälla för alla vardagar. I snabbväljaren kan du snabbt markera ett utvalt fördefinierade dagar.

Gäller dag före vald dag:
Kryssar i denna för att välja dagen före de utpekade dagarna, det innebär att om man kryssar för denna checkruta och väljer exempelvis högtiden julafton så kommer regeln att matcha den 23 december.

Filter:
Kryssa för "Använd extra filtrering" för att slå på möjligheten till extra filtrering av när regeln ska användas. Här finns bland annat Jämn vecka, Udda vecka och Första dag i månad.

Öppettider
Öppet: Kryssa för denna om det är öppet. OBS! Du måste även fylla i tidpunkter i öppnar respektive stänger för att det ska räknas som öppet.

Öppnar/Stänger: Fyll i de tider som det öppnar och stänger. Formatet är timme:minut.

Du kan även lägga till flera öppettider ifall du exempelvis har lunch mellan 12-13. I så fall skulle din första rad innehålla 07:45 - 12:00, sedan skulle du lägga till en ny rad och fylla i 13:00 - 16.30.

För specialfall så kan du använda fritext istället. Tänk då på att modulen "Dagens öppettider" inte kan avgöra ifall det är öppet just nu.

Giltighet
Markera denna för att aktivera datumfälten för giltighet. Giltighet ställer in så att man kan ha regler som bara appliceras ett specifikt datumspann. Exempelvis om man normalt sätt har öppet alla vardagar 09-16 men just 11 november till 15 november har man stängt. Då kan man sätta en giltighet för dessa datum och kryssa för stängt, då kommer regeln enbart appliceras inom denna period.

Om du inte fyller i år i dina datum så kommer regeln gälla för samtliga år. Du kan alltså exempelvis fylla i "11 november" i "Från" och "15 november" i till, då kommer regeln appliceras varje år 11 till 15 november. Om du istället hade lagt till 2022 i båda fälten så hade regeln enbart applicerats år 2022.