Grundläggande licensvillkor

När du köper en funktion som Limepark utvecklat omfattas den av upphovsrättslagen. I korthet gäller följande villkor om inget annat är avtalat:

  1. Den som köpt funktionen får använda den fritt inom sin egen organisation, men inte överlåta den till någon annan part utan Limeparks skriftliga medgivande.
  2. Den som köpt funktionen får själv ändra och mångfaldiga funktionen för bruk inom den egna organisationen.
  3. Om funktionen ändras av annan än Limepark upphör eventuell funktionsgaranti och eventuellt supportbehov debiteras som tillkommande arbete.
  4. Specialutvecklad funktionalitet utvecklas normalt för den version av Sitevision som är aktuell vid utvecklingstillfället. Kompatibilitet med framtida versioner av Sitevision kan inte garanteras.

Är du osäker på hur du får använda det du köpt är du alltid välkommen att fråga oss.