Ett webbprojekt hos oss

Alla projekt är olika och det finns alltid nya lärdomar att ta med sig ifrån varje avslutat projekt. Låt vår långa erfarenhet av Sitevision boosta ditt projekt och hjälpa dig framåt.

Innan projektet startar

Vi jobbar nästan alltid med fasta priser och vill därför räta ut eventuella frågetecken innan vi lämnar pris. Vissa kunder vet exakt vad de vill ha och kan specificera det tydligt och med andra kan det vara en process tillsammans med oss att bena ut det.

Ibland innebär det att vi vill göra en förstudie på delar av projektet. Då kan vi säkerställa att det kunden vill göra är genomförbart och för att kunna göra en bra bedömning av omfattningen.

Tänk på att det kan gå en tid från och med att ni skickar in er förfrågan tills ni fått offert och godkänt den. Så var ute i god tid. 

Vårt projektupplägg

I grova drag kan ett webbplatsprojekt delas in i följande punkter:

  • Godkännande av offert
  • Uppsättning av snabbstart, uppstartsmöte, workshop
  • Design och ev. förstudier pågår ofta parallellt
  • Mallbygge, integrationer, specialanpassningar
  • Leverans/överlämningsmöte

Man ska inte skala upp mindre projekt i onödan, tillsammans hittar vi rätt nivå för maximal kundnytta per satsad krona.

Du kommer igång snabbt

Arbetet med att lägga in ny information när man bygger en ny webbplats är en stor del av arbetet och ligger normalt på beställarens bord. Därför har vi tagit fram något vi kallar för Snabbstart.

Snabbstarten innebär att vi tidigt levererar en avskalad webbplats som ni kan börja bygga struktur och fylla på med innehåll i. Ni kan alltså påbörja arbetet redan innan vi har påbörjat designprocessen. På så sätt minimerar vi tiden mellan vår leverans och er lansering.

Vi finns med under hela processen

Som helhetsleverantör är vi gärna med under hela processen, från början till slut. Från idébollning och design till mallbygge, integrationer och utveckling av din webbplats i Sitevision. Enkel kommunikation med en part.

Kommunikation

Vi värdesätter bra och tydlig kommunikation mellan oss som leverantör och dig som kund. Vi håller en nära dialog med er under hela projektet för att säkerhetsställa att vi är överens om vad ni önskar och vad vi levererar. Vi kommunicerar under projektets gång via mail, telefon, webbmöten och möten i verkliga livet.

Vi säger vad vi tycker

De levererade det vi ville ha - inte alltid det vi bad om! är ett citat från en av våra kunder som säger en hel del om vilken sorts leverantör vi vill vara. Vi rekommenderar aldrig en lösning som vi inte själva tror på. Du ska veta vad du får och vilka valmöjligheter som finns. Finns det ett enklare och smidigare sätt att lösa era behov på så säger vi det. De bästa projekten och mest lyckade resultaten är där vi har rak och tydlig kommunikation, gemensamt ser möjligheter och öppnar för justeringar och anpassningar under projektets gång.

I samband med att vi lämnar offert får ni även en tidsplan med förväntad leverans så att ni som kund vet vad ni kan förvänta er och när. Under förutsättning att inget förändras i beställningen och ni håller era åtaganden levererar vi alltid enligt överenskommen tidplan.

Projekt med orealistiska tidplaner avböjer vi alltid vänligt att medverka i.

Vi vill att alla kunder ska vara nöjda

När du blir kund hos oss blir vi medspelare i samma lag. Vi är stolta över alla våra nöjda kunder och gör vårt yttersta för att varje projekt ska bli lyckat.