Tips för snabb och bra support

Det är lite av en konst att rapportera in ett bra supportärende. Med en tydlig felbeskrivning, länkar och skärmdumpar kan vi så snabbt som möjligt hjälpa dig lösa problemen på din webbplats.

Var tydlig och specifik!

Det är inte säkert att den som behandlar ditt ärende tidigare arbetat med den berörda webbplatsen så var gärna extra tydlig - det är bättre att komma med för mycket information än för lite. Några bra grundregler för att ge oss ett bra underlag för att snabbt kunna sätta igång är:

  • Beskriv problemet så tydligt du kan för att undvika missuppfattningar. Beskriv alltid problemet själv, vidarebefordrade e-postkonversationer innehåller ofta tvetydigheter.
  • Skicka med en länk till en eller flera sidor som har problemet.
  • Beskriv vilken webbläsare och versionsnummer (till exempel Microsoft Edge 17.17134) och vilket operativsystem (till exempel Windows 10 eller OS X 10.7) problemet uppstår i.
  • Bifoga helst en skärmdump eller två som visar hela webbläsarfönstret, inklusive adressfältet. Markera gärna problemet i bilderna.
  • För en tydlig och effektiv hantering - undvik att rapportera in flera olika problem i samma ärende samt att rapportera in nya problem i ett befintligt ärende om de inte är relaterade.

Ibland kan man behöva komplettera med ytterligare information:

  • Om problemet bara uppstår när man gör på ett visst sätt, beskriv steg för steg hur man går till väga för att framkalla problemet.
  • Om problemet är svårt att upptäcka kan det vara bra att skicka med en skärmdump på en sida som fungerar att jämföra med (om det finns).
  • Om problemet är relaterat till mer än bara sidan (till exempel en bild eller ett dokument), skriv vad filen heter och var den finns i arkivet.
  • Vilken version av Sitevision som används. Det hjälper oss att koppla ihop vissa problem med kända buggar.

Om du funderar en extra vända på vilken information som kan vara relevant för det aktuella ärendet och lägger lite tid på en tydlig felbeskrivning så kan vi snabbare komma igång och fokusera all tid på att hjälpa dig lösa problemet!