Andreas Johansson, Webbansvarig, Luleå kommun

Utifrån vår design och analys av de funktioner som behövdes på externa webbplatsen och intranätet så gjorde Limepark ett mycket bra arbete med implementationen. Jag vet att resultatet tagits emot mycket väl både utifrån och internt i organisationen.

Att som leverantör förstå och agera bollplank vid införande av ny webbplats är A och O och det skötte Limepark exemplariskt. Att samtidigt som de är flexibla ändå kunna hålla tidsaspekten är ett stort plus.