Så åtgärdar du de 3 vanligaste validerings­felen i Sitevision

Redaktörstips, Tillgänglighet och lagkrav

Du som arbetar med en webbplats inom offentlig sektor känner till att webbplatsen testas ur en mängd tillgänglighetsaspekter. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste felen orsakade av redaktionellt arbete samt hur man förstår dem och hur man åtgärdar dem.

Fel: Länkad bild saknar beskrivningstext

 • Länken med href-attribut '/images/18.25060e7a149caf378931904f/1417419973097/biblioteket... saknar text.

En bild som är länkad måste ha en alternativtext som beskriver bilden. Även om bildens motiv innehåller information om vart länken leder så kan det inte läsas upp av uppläsningsverktyg.

Lösning: ange alternativtext under fliken "Texter" i Sitevisions bildmodul.

Det här felet kan man även få om man bockat i funktionen Aktivera bildzoom vid anpassad bildstorlek under bildmodulens flik Inställningar och inte angivit en alternativtext.

En grundregel är för övrigt att i första hand använda textbaserade länkar då det oftast är svårt för användaren att avgöra om en bild är länkad eller inte utan att provklicka.

Fel: Flera länkar har samma länktext

Om två länkar heter exakt samma sak (det vill säga har samma länktext) måste de också leda till exakt samma adress.

 • Flera länkar har samma länktext ('')
 • Flera länkar har samma länktext ('Kontakt')
 • Flera länkar har samma länktext ('Kommunfullmäktige')

Det finns ett antal varianter på det här felmeddelandet, men oftast beror detta fel på något av nedanstående:

 • Om felmeddelandet är Flera länkar har samma länktext ('') beror det troligtvis på att sidan innehåller flera länkade bilder som saknar beskrivningstext.
  Lösning: lägg till en unik beskrivningstext på respektive bild.
 • Om felmeddelandet är Flera länkar har samma länktext ('Kontakt')
  beror det på att det finns flera länkar på sidan (kan vara i innehåll och/eller menyer) som har länktexten “Kontakt” och att de leder till olika sidor. Det kan vara en sida i en meny som heter Kontakt som leder till en kontaktsida och en annan länk i innehåll som heter samma sak men leder till en e-postadress.
  Lösning: omformulera den ena länken så båda länknamnen blir unika.
 • I evenemangskalendrar är det vanligt att varje möte med kommunfullmäktige får rubriken Kommunfullmäktige vilket genererar en mängs dubbletter.
  Lösning: döp varje händelses rubrik unikt, t ex Kommunfullmäktige v 45.

Generellt - undvik att länka formuleringar som Läs mer eller Hela artikeln. En tumregel är att man ska förstå vart länken leder även om den är lyft ur sitt sammanhang.

Tabellen saknar rad-/kolumnrubriker

 • Tabell nummer 1 saknar rad-/kolumnrubriker.

I tabeller behöver man definiera vilka celler som är rubriker.

Lösning: Högerklicka på tabellen, välj "Tabellegenskaper".

Tillgänglighet: markera rubrikceller i SiteVisions tabellmodul

Under fliken inställningar går du till Tabellegenskaper > Rubrikceller och pekar ut vilka celler som är rubriker.

Läs gärna mer om tabellegenskaper på Sitevisions hjälpwebb.
https://help.sitevision.se/tablePropertyHelp.htmll Länk till annan webbplats.

Artikeln är skriven av: Johan Dahlqvist VD och projektledare johan@limepark.se