Användbara regler för att visa datum och tid

Redaktörstips

Datum skrivs på många olika sätt beroende på var det ska visas och vem som ska läsa. Här är några användbara datumformat du kan ha nytta av när du själv vill välja hur ett datum eller tid ska skrivas ut i din modul i Sitevision.

Vanligt förekommande datumformat

När du vill ändra till ett eget datumformat i din modul behöver du specificera hur datumet ska skrivas ut med en regel. Nedan följer några vanligt förekommande exempel.

Tabell över hur man skriver ut datum i olika datumformat
ExempelAnvändningsområdeRegel
 2021-04-17Svensk standard
(även internationell standard)
yyyy-MM-dd
17 april 2021I löpande textd MMMM yyyy
2021-04-17Datering av dokument etc.yyyy-MM-dd
17/04/21Standard i stora delar av Europadd/MM/yy
4/17/21Standard i USAMM/d/yy

När datumet skrivs ut kan det enkelt kombineras med klockslag.

Tabell över hur man skriver ut tid i olika format

Exempel

Användningsområde

Regel

23.00

Standard. Kolon kan användas istället för punkt.

H.mm

kl. 12

Vid hela timmar.
Alternativt skriver man klockan tolv.

'kl.' H

kl. 12.30.52

Om tiden ska visas med sekunder

'kl.' H.mm.ss

9:30 AM to 12:30 PM

I USA

h:mm a 'to' h:mm a

Alla regler

Önskar du ett unikt datumformat kan du fritt plocka från tabellen nedan och sätta ihop din egen regel för hur ditt datum ska visas.

Regler för datum och klockslag
RegelResultat
dVisar dagens datum som ett tal (1-31).
ddVisar dagens datum som ett tal med inledande nolla (01-31).
EEEVisar datumets veckodag som en förkortning (mån-sön).
EEEEVisar datumets veckodag som ett fullständigt ord (måndag-söndag).
MVisar månaden som ett tal (1-12).
MMVisar månaden som ett tal med ledande noll (01-12).
MMMVisar månaden som en förkortning (jan-dec).
MMMMVisar månaden som ett fullständigt ord (januari-december).
yyVisar året som ett tvåsiffrigt nummer (20).
yyyyVisar året som ett fyrsiffrigt nummer (2020).
HVisar timmen (0-23).
HHVisar timmen med en inledande nolla (00-23).
KVisar timmen (0-11).
KKVisar timmen med en inledande noll (00-11).
mVisar minuten (0-59).
mmVisar minuten med en inledande nolla (00-59).
sVisar sekunden (0-59)
ssVisar sekunden med en inledande nolla (00-59)
aVisar 'AM' för varje timme före kl 12.00 och 'PM' för varje timme efter kl 12.00.


Tips i nyhetsmodulen

Vill du visa publiceringsdatumet tillsammans med egen text?

  1. Gå till Innehåll i nyhetsmodulen och öppna Publiceringsdatum
  2. Välj Eget under Datumformat
  3. Skriv exempelvis yyyy-MM-dd 'kl.' H.mm

Hoppas detta kan bli en guide som du kan återkomma till. Lycka till med dina datumformat!

Artikeln är skriven av: Ida Dahlén Kommunikatör och webbutvecklare ida@limepark.se