Webboptimering Urval

Modulen Webboptimering Urval tillåter dig att avgränsa vilka sidor som ska testas regelbundet på din webbplats. För att modulen ska vara användbar behöver du ha en aktiv prenumeration av Webboptimering i vilken du får tillgång till Siteimproves gränssnitt och tester.

Med hjälp av tjänsten Webboptimering får du regelbundna test genomförda på ett visst antal sidor på din webbplats. För att maximera nyttan av din testkapacitet kan du skapa ett urval. Urvalet blir aktuellt om din totala mängd sidor på webbplatsen överstiger det antal sidor ni har avtalat om (300, 500 eller 750 sidor). Urvalet resulterar i en sitemap som Siteimprove kommer att använda för att genomföra sina tester.

Bestäm urval med modulen Webboptimering Urval

Hur gör jag mitt urval?

Kombinera olika kriterier för att skapa en sitemap som ger ett optimalt urval för just din webbplats.

Mall

Gör urval baserat på vilken mall som används.

Datum

Ta endast med sidor/artiklar som ändrats efter ett visst datum.

Maxantal

Ta bara med ett visst antal sidor/artiklar även om fler matchar kriterierna.

Metadatakriterie

Välj sidor som matchar ett visst metadatavärde.

Utgångspunkt i strukturen

I huvudsak kan du ställa in Urvalets utgångspunkt i strukturen. De sidor/artiklar som finns i utpekad gren kommer med i sitemapen, givet att de passerar ev. begränsningar nedan)

Vad är en sitemap?

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor som du har på din webbplats. Sitemapen används för att berätta för sökmotorerna vilka sidor som finns på en domän.

Hur använder Siteimprove min sitemap när jag kör Limepark Webboptimering?

Siteimprove utgår från sidkartan när den söker igenom webbplatsen i sina kvalitetstester. Genom att låta Webboptimering Urval generera en sitemap specifikt till Siteimprove kan du optimera testresultaten för det antal sidor du har i ditt avtal.

Uppsättning

Givetvis hjälper vi dig att sätta upp en bra grundkonfiguration i starten av din resa med Limepark Webboptimering. Urvalet kan sedan enkelt ändras av dig som kund. 

Mer info

Inställningar i modulen

Kombinera regler som till exempel:
  • De 250 st senast publicerade sidorna
  • Alla sidor med mallen "X"
  • Alla artiklar i arkivet "Y" eller sidor i mappen "Z"
  • Enstaka sidor med olika lösningar man vill hålla extra koll på