Limepark Webboptimering - vår nya tjänst för kvalitetstester

Att hålla hög kvalitet i leveranser har alltid präglat vår affärsidé starkt. I samarbete med Siteimprove har vi nu glädjen att erbjuda våra kunder en avskalad variant av deras funktionalitet för kvalitetstester i ett paket som vi kallar för Limepark Webboptimering.

Två personer arbetar med Limepark Webboptimering

Tjänsten är en kostnadseffektiv paketering främst anpassad för mindre kunder inom offentlig sektor där ett urval av webbplatsens sidor testas kontinuerligt var femte dag. Vi erbjuder tre olika nivåer där upp till 300, 500 eller 750 sidor testas. Vilka sidor som testas ställs in via en Sitevisionmodul där man med hjälp av flexibla inställningar konfigurerar vilka sidor som ska omfattas. Exempelvis kan man ställa in att de 250 senaste sidorna ska testas, tillsammans med utvalda sidor med olika lösningar man vill hålla extra koll på. Urvalet kan enkelt ändras av dig som kund.

Limepark Webboptimering gör arbetet med att uppfylla kvalitetskraven mer glädjefyllt och mindre stressigt tack vare god överblick och pedagogisk hjälp.

Varför Limepark Webboptimering?

Webbplatser är idag ofta stora, komplexa lösningar som administreras av ett stort antal individer och att över tid hålla koll på att alla sidor möter kvalitetskraven är svårt utan automatisk testning.

Limepark Webboptimering är ett oumbärligt stöd i arbetet med att upprätthålla professionell kvalité på en webbplats och hjälper bland annat till med att:

  • uppfylla lagkraven för tillgänglighet
  • upptäcka funktionella brister såsom trasiga länkar
  • skapa ett rättstavat och lättläst innehåll med god sökmotoroptimering
  • bevaka att webbplatsen är i drift och varna om den ligger nere
  • inventera förekomst av olika lösningar på webbplatsen
  • stimulera webbteamet till förbättringar via “gamification”

Detta ingår i Limepark Webboptimering

Översikt

En överskådlig sammanfattning av webbplatsens status inom de olika testområdena och betyg för dessa. Man kan även se hur betygen står sig gentemot andra webbplatser i samma kategori. Tjänsten visar webbplatsens utveckling över tid och sporrar webbplatsens redaktörer att förbättra webbplatsen för att uppnå maximalt resultat.

Tillgänglighetstester

Tjänsten kontrollerar webbplatsens tillgänglighet utifrån WCAG 2.1 och olika bästa praxis för webbtillgänglighet. Testerna genererar överskådliga listor och detaljerade vyer över tillgänglighetsproblem och ger förslag på hanterbara åtgärder i rangordning.

Tillgänglighetstesterna omfattar ett 70-tal olika tester som exempelvis kontrollerar att webbplatsen går att använda med tangentbordsnavigering, att den erbjuder tillräckliga kontraster, att sidans rubrikhierarki är logisk och att WAI-ARIA och landmarks används korrekt.

Kvalitetssäkring

Testområdets ca 20 testpunkter hjälper er att identifiera kvalitetsproblem såsom gammalt och irrelevant innehåll, stavfel och trasiga länkar. Tjänsten varnar även för sidor med komplicerat eller svårläst innehåll och varnar för användning av stora bildfiler. Andra uppskattade funktioner är varning om personnummer publiceras eller om det förekommer länkar till osäkra domäner.

Inventering

Med hjälp av verktyget för inventering kan man sätta upp en policy för att leta förekomster efter ett visst begrepp (exempelvis ord eller namn) och lista de sidor som innehåller detta. Behöver du kanske ändra ett visst ord (som vi själva behövde göra när Sitevision nyligen bytte från ett versalt “V” i sitt namn till ett gement) kan du ställa in en policy för att hitta sidor där det ordet används. Det finns stora möjligheter att anpassa funktionen efter vad just du letar efter. Verktyget är även användbart för att hitta vilka sidor som använder en viss Sitevisionmodul eller en viss teknisk lösning. Alla sidor med Youtube-filmer, nyhetsmoduler eller kanske integrationer?

Ett bibliotek finns att tillgå med en mängd vanligt efterfrågade policys men det går enkelt att sätta upp egna.

Sökmotoroptimering

Hjälper dig att optimera innehåll, specificera tekniska och innehållsrelaterade problem som påverkar webbplatsens trafik och sökmotorranking och föreslår hur de kan åtgärdas. Testerna för sökmotoroptimering omfattar ca 70 olika tester som exempelvis om metabeskrivning saknas, sidor utan SSL och saknad sitemap eller robots.txt.

Upptid

Testar och för statistik över webbplatsens tillgänglighet/upptid med en HTTP-begäran, på ungefär samma sätt som en webbläsare gör. Varningar om nertid går att få via exempelvis SMS.

Inställningsmodul

En Sitevisionmodul där ni själva enkelt ändrar inställningar för vilka sidor som ska spindlas. Kombinera regler som senaste X sidorna i en viss gren/arkiv, alla sidor med en viss mall, enstaka viktiga sidor och så vidare.

Support och uppstart

I erbjudandet ingår en initial uppsättning av tjänsten och vår modul för konfiguration av vilka sidor som ska testas samt en introduktion. Tjänsten inkluderar även tillgång till Siteimproves kostnadsfria onlinekurser, webinar, workshops och e-bibliotek.

https://hello.siteimprove.com/sv-se/e-school/ Länk till annan webbplats.

Om ytterligare stöd önskas kan supportavtal tecknas separat.

Om du är intresserad av Limepark Webboptimering och vill ha en offert eller demo är du välkommen att göra en intresseanmälan.

Limepark Webboptimering bygger på tekniska lösningar från Siteimprove som anpassats för Sitevision.