Tillgänglighet i SiteVision

God tillgänglighet är en grundläggande hygienfaktor på en modern webbplats. Vi hjälper dig att arbeta kostnadseffektivt mot att uppfylla kraven i det nya webbdirektivet.

Varför tillgänglighet?

Tillgänglighet handlar inte bara om att så många som möjligt ska kunna använda en webbplats och ta del av informationen på den. En tillgänglig webbplats är bättre och lättare att använda för alla. Våra erfarenheter är att webbplatserna ofta får bättre prestanda, de upplevs renare och snyggare, integriteten förbättras och de blir lättare att använda efter ett genomfört tillgänglighetsuppdrag.

Systematiskt kvalitetsarbete

På Limepark har vi ett väl utvecklat kvalitetsarbete där lärdomar och erfarenheter från många hundra webbprojekt för offentlig sektor i SiteVision kontinuerligt vävs in i vårt dagliga arbete.

Alla våra SiteVision­projekt genomgår systematiska tester och våra standardleveranser håller därför en branschledande kvalitetsnivå när det kommer till tillgänglighet, kodkvalitet och robusthet.

Samarbeten

Genom åren har vi gjort mängder av tillgänglighetsförbättringar på webbplatser i samarbete med ledande aktörer som Axess Lab, Funka och ETU. Utöver att det gett oss mycket god vana i att bygga tillgänglig webb så har det även skapat väloljade samarbeten med expertis på området. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi bland annat användartester och fördjupade tillgänglighets­granskningar.

Siteimprove

Genom vårt partnerskap med Siteimprove har vi fått lära oss deras verktyg på djupet och kan med hög effektivitet hjälpa våra kunder att maximera effekten av det. Utöver tillgänglighetsbitarna så tillhandahåller Siteimprove ytterligare ett antal oumbärliga verktyg för den som vill skapa en högkvalitativ webbplats i SiteVision.

Mer om tillgänglighet