Viktigt meddelande

Med funktionen Viktigt meddelande kan du visa dina besökare ett tydligt varnings- eller informationsmeddelande på din webbplats samtliga sidor.

Genom att visa ett viktigt meddelande överst på varje sida kan du när tillfälle kräver nå ut med viktig information till de som besöker din webbplats.

Ett bra exempel är om det uppstår en krissituation och man vill att så många som möjligt ska nås av informationen.

Användningsområden

  • När du vill nå ut med viktig information till dina besökare

Mer information

Tillgänglighet

  • Validerad och tillgänglighetstestad
  • Använder sig av WAI-ARIA
  • Fungerar för skärmuppläsare
  • Fungerar med tangentbordsnavigering
  • Fungerar utan JavaScript

Alternativa lösningar

Som alternativ lösning kan du välja att ha två typer av meddelanden. Det är vanligt att man har ett viktigt meddelande och ett krismeddelande. Då kan man välja att styla dessa på två olika sätt, exempelvis informationsmeddelande i blått och krismeddelande i rött.

Utvecklingsmöjligheter

Funktionen kan utvecklas på olika sätt. Några exempel:

  • Möjlighet för besökaren att stänga meddelandet när de har läst det så att de inte får upp samma meddelande om de besöker webbplatsen igen.