Ingar Nilsson, kommunikatör, Delegationen för cirkulär ekonomi

Vi ville ha en design utan alltför många komponenter så att ögat går vilse. Det har visat sig vara ett bra beslut, inte minst när det gäller tillgängligheten på sidan. Startsidan är överskådlig och det är lätt att navigera sig vidare.

En person ska ensam kunna sköta sidan och uppdatera alla undersidor, så det bestämde också upplägget.

Limepark har varit tillgängliga, snabba och villiga att lösa de problem som uppstått under hela arbetsprocessen. De hade mycket tålamod med ändringar från vår sida och var villiga att testa sig fram till lösningar som passade våra behov.